NCE-bij en nascholingsprogramma voor restauratoren in zicht

11-7-2019 | Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden vergadering van restauratorenvereniging ARA Nederland werd uitgebreid gesproken over de start van het nieuwe restauratoren Register op 1 juli 2019. Esther Wieringa gaf namens de stichting ERM een presentatie over de ins en outs van het nieuwe register. ARA Nederland geeft samen met Restauratoren Nederland, het Restauratie Convergent en NCE invulling aan bij- en nascholingsprogramma voor restauratoren (van roerende goederen). 

Door Renate Postma

Jarenlang is door partijen in het roerend erfgoed hard gewerkt om een onafhankelijk kwaliteitsregister in het leven te roepen, waar opdrachtgevers en restauratoren elkaar kunnen vinden.  Waarom dit als prominent punt op de agenda van ARA’s algemene ledenvergadering stond? Omdat met de komst van het register de rol van de restauratoren verenigingen verandert. De terechte vraag van de leden was dan ook: heeft het nog zin om lid van een vereniging als ARA Nederland te blijven als het register eenmaal ‘draait’? Het antwoord daarop is een volmondig: Ja.  Een restauratorenvereniging is -naast een database waar restauratoren in vele verschillende disciplines zich kunnen presenteren- heel nuttig als een belangenbehartiger voor deze beroepsgroep en een platform waar de restauratoren elkaar kunnen ontmoeten en raadplegen.  

Aan tafel bij NCE voor opleidingsmogelijkheden restauratoren

Als belangenbehartiger voor restauratoren van roerend erfgoed heeft ARA Nederland met  Restauratoren Nederland en het Restauratie Convergent zitting kunnen nemen in een werkgroep bij het NCE, waar in eerste instantie veruit de meeste aandacht uitging naar restauratie opleidingen voor het onroerend erfgoed. Met de komst van het restauratoren register en na overleg met alle betrokken partijen is besloten een bij- en nascholingsprogramma voor restauratoren van roerend erfgoed op te zetten. NCE heeft een masterplan voor missende schakels in het restauratieonderwijs ontwikkeld, waarbij ook plaats was voor dit bij- en nascholingsprogramma, een mooi resultaat van de samenwerking. Alsof het zo was afgesproken ontving ik, als secretaris van ARA Nederland, daags voor de ledenvergadering half juni, het heugelijke bericht dat na de zomer een begin gemaakt wordt met de opzet van het genoemde bij- en nascholingsprogramma.

Het restauratoren register werkt met een puntensysteem voor degenen die zich willen registreren. Punten kun je onder meer ‘verdienen’ door het volgen van cursussen en bijscholing. Wat mooi dat dit in de toekomst ook bij het NCE kan!

Foto’s: Na de ledenvergadering en de lunch in de chique GS zaal van het museum (foto onder) bezochten we onder leiding van twee enthousiaste gidsen de prachtige tentoonstelling Sprezzatura, zeer de moeite waard! Foto schilderij: Filippo Palizzi, Meisje op een rots in Sorrento, 1871.

Voor meer informatie over het Restauratoren Register: https://www.restauratorenregister.nl/. 

Voor meer informatie over het Drents Museum: https://drentsmuseum.nl/.