NCE maakt balans op na 4 jaar Masterplan

22-12-2021 | Van 2018 tot en met 2021 voerde het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen het Masterplan uit. Een genereuze subsidie van de minister van OCW stelde het NCE in staat om -samen met de restauratiebranches- 10 nieuwe opleidingen, een basistraining en een aantal studiemodules te ontwikkelen. In totaal hebben we al 263 deelnemers mogen verwelkomen. Aan deze boeiende en uitdagende pioniersfase komt een einde. Tijd om terug, maar ook om vooruit te blikken. 

Lees verder onder de afbeelding.

Resultaten

Wat was het een opsteker voor de restauratiebranche en het restauratieonderwijs. De minister van OCW trok in de beleidsbrief Erfgoed Telt 2 miljoen euro uit voor het ontwikkelen en organiseren van restauratieopleidingen. Dit nadat diverse brancheorganisaties aan de bel hadden getrokken over de teloorgang van het restauratievakmanschap in Nederland. Vier jaar verder zijn er 10 nieuwe restauratieopleidingen ontwikkeld in samenwerking met 18 brancheorganisaties. Van 2018 tot en met 2021 volgden 246 studenten een opleiding bij het NCE en 17 studenten namen deel aan de Basistraining Restauratie Timmeren/Metselen. We verwachten voortaan jaarlijks zo’n 150 tot 200 studenten te kunnen opleiden voor de erfgoedsector. 

Afscheid en welkom

Bij de voltooiing van dit grote project nemen we afscheid van een initiatiefnemer van het eerste uur, Flip van de Burgt. Hij heeft zich als voorzitter van het NCE de afgelopen jaren onvermoeibaar ingezet voor verbetering van het onderwijs in de erfgoedsector. Wegens persoonlijke redenen treedt Flip nu terug. Het NCE is hem zeer dankbaar voor zijn grote bijdrage aan de realisatie van het Masterplan. Ad interim neemt NCE-bestuurslid Wim van der Maas het voorzitterschap voorlopig waar. Vanuit de Vakgroep Restauratie komt Martin Veerman het NCE-bestuur versterken. Martin heeft in het Vakgroepbestuur de portefeuille Onderwijszaken. 

Titanenklus geklaard

Het einde van met Masterplan is ook het moment om het ontwikkelingsteam te bedanken. Het samenstellen en schrijven van nieuwe opleidingen is geen sinecure. In totaal zijn ruim 10.000 pagina’s lesstof tot stand gekomen door de toewijding van klankborgroepen, projectleiders, coördinatoren, auteurs, kwaliteitsbewaking, redactie en vormgeving. Samen hebben al deze professionals zich ingezet voor volledigheid, topkwaliteit, onderlinge samenhang en aansluiting op de ERM-richtlijnen. 

Het resultaat mag er zijn

Het NCE heeft de in 2018 geconstateerde lacune in het gespecialiseerde erfgoedonderwijs opgevuld met 10 nieuwe opleidingen. Een diploma van een NCE-opleiding wordt algemeen erkend in de restauratiebranche. NCE-opleidingen worden binnen alle ERM-richtlijnen als een goede invulling voor de scholingseisen geaccepteerd. Een NCE-diploma heeft dus aantoonbare meerwaarde voor bedrijven die bij de stichting ERM een erkenning willen gaan behalen en voor bedrijven die reeds een ERM-erkenning hebben behaald. 

Opleidingen borgen voor de toekomst

We zijn verheugd dat het ministerie van OCW het NCE ook in 2022 steunt met een subsidie om de  om de organisatie van de lopende opleidingen te ondersteunen. De huidige positieve ontwikkelingen zijn echter geen vanzelfsprekendheid. Het verleden heeft uitgewezen dat onderwijs voor de kleinschalige erfgoedsector zo maar kan verdwijnen. Er moet meer gebeuren om de instroom in de sector en het behoud van ons erfgoed door vakkundige restauratiespecialisten voor de toekomst vast te houden. NCE doet er daarom ook alles aan om het erfgoedonderwijs aantrekkelijk, up to date en betaalbaar te houden. 

Meer weten over onze opleidingen? 

Kijk op NCE-opleidingen/-modules.