NCE-opleidingen zowel inhoudelijk als organisatorisch afgestemd op restauratiebranches

20-11-2019 | Iedere NCE-opleiding wordt zorgvuldig afgestemd op de wensen en behoeften van de desbetreffende branchevereniging. Voor de inhoud spreekt dat eigenlijk vanzelf, maar ook de wijze van organiseren blijkt  een belangrijk punt voor het werkveld. 

Daarom zijn voor een aantal vakgebieden de opleidingen modulair opgezet. Voor restauratoren van roerend erfgoed gaan we een mooi programma ontwikkelen van bij- en nascholingsmodules. Alle plannen staan in het online te raadplegen NCE-opleidingsboekje. 

Lees verder NCE-Opleidingen - Algemene Informatie.

.

.