NIEUW: NCE-Toolboxmeeting!

Kennis van het monument vergroot de veiligheid op de bouwplaats 

20-4-2022 | Aan de buitenkant van een balk kun je niet altijd zien dat hij is aangetast door houtaantasters. Een uitbuikende muur kan duiden op een door houtrot aangetaste kapconstructie. Zomaar twee voorbeelden van situaties die risico’s en gevaar kunnen veroorzaken op een restauratie-bouwplaats. Het NCE heeft een toolbox ontwikkeld over de noodzaak van goede restauratiekennis om de bouwplaats veiliger te maken. NCE-opleidingscoördinator John van den Heuvel legt het uit. 

“Veiligheid op de werkplek staat bij de meeste bedrijven hoog in het vaandel, helemaal bij bouwbedrijven. In de bouw gebeuren desondanks jaarlijks honderden ongelukken, helaas ook soms met dodelijke afloop”, vertelt John, “Bouwbedrijven zijn verplicht toolboxmeetings te houden voor hun personeel. Daarmee krijgen medewerkers de informatie om de veiligheid, hun gezondheid en de kwaliteit van het werk te verbeteren of hoog te houden. Veel behandelde onderwerpen zijn onder andere steigers, asbest en kwartsstof. Werkgevers zijn vaak op zoek naar nieuwe, actuele onderwerpen om invulling te geven aan de toolboxmeetings.”

Past een presentatie over erfgoedopleidingen in een toolboxmeeting?

“Ja, die past daar zeker in. Het doel van de NCE-opleidingen namelijk is om de kwaliteit van het werk en de veiligheid op het werk te bevorderen, vervolgt John, “in de opleidingen neemt het vak Organisatie Bouwproces dan ook een grote plaats in. Hierin worden onderwerpen behandeld die rechtstreeks betrekking hebben op de veiligheid op het werk, maar ook onderwerpen zoals verantwoordelijkheden op de bouw, beschermingsmiddelen, stut- en stempelwerk en kwaliteitsborging. Bij Vaktechnische lessen leren studenten onder meer hoe historisch constructies in elkaar zitten en wat de instabiliteit daarvan voor gevolgen kan hebben. Bij het vak Bouwgeschiedenis wordt dieper ingegaan op de historie van het gebouw en leren de studenten het gebouw te lezen en te begrijpen.”

Vaklieden bewust maken van de mogelijkheden tot scholing

“In de NCE-toolbox komen vaklieden te weten hoe ze aan vakkennis kunnen komen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Rechtstreekse voorlichting aan vaklieden is belangrijk, want als zij goed op de hoogte zijn van de scholingsmogelijkheden, kunnen ze zelf het gesprek met hun werkgever aan gaan om hun kennis te vergroten. In de praktijk blijkt dat het gesprek over scholing niet altijd aan de orde komt of ondergesneeuwd raakt, weet ik uit eigen ervaring”, aldus John.

Hoe ziet een toolbox van het NCE eruit?

De NCE-toolbox duurt ongeveer een uur. De deelnemers krijgen aan de hand van voorbeelden uitleg over het belang van kennis van historische bouwconstructies is en het belang van juist herstel. Dit betreft zowel de veiligheid als de kwaliteit. Daarnaast zullen alle andere opleidingen van het NCE worden toegelicht aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden. Vervolgens zullen ook de NRC-cursussen worden besproken. De toolbox wordt afgesloten met een kennistoets, die daarna wordt besproken. Aan het eind van de toolbox wordt een helder overzicht van de opleidingen uitgereikt, waarop de vaklieden kunnen aanvinken welke opleiding of cursus hen interessant lijkt. Met dit document kunnen zij met hun leidinggevende in gesprek gaan over hun behoefte aan opleidingen en cursussen.

Interesse?

NCE-opleidingscoördinator John van den Heuvel kan in company de NCE-toolboxmeeting geven. De kosten bedragen € 300,- (exclusief BTW). Heb je interesse om een toolboxmeeting in te vullen met het thema ‘Kennis van het monument vergroot de veiligheid’? Stuur dan een e-mail naar info@erfgoedopleidingen.nl.

Foto boven: Voor de restauratie van dit West-Friese langhuis is de hele kapconstructie met balklagen opgevangen door middel van onderslagjukken om veilig te kunnen werken.
Foto onder: Bij deze muurplaat is meer dan 30 procent van de dikte aangetast. Reparatie is dan niet meer aan de orde.