NCE vult missende schakels restauratieonderwijs samen met restauratiebranches in

29-8-2018 | Samen met de restauratiebranches heeft het NCE plannen gemaakt om de komende vier jaar missende schakels in het restauratieonderwijs alsnog te ontwikkelen. U leest erover in het NCE-Masterplan. Een en ander is mogelijk geworden door de keuze van de minister van OCW om € 2 miljoen beschikbaar te stellen voor behoud van vakmanschap.

“Ik ondersteun het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen bij het ontwikkelen van curricula voor (o.a.) smeden, glazeniers, steenhouwers, restauratoren en molenmakers”, aldus staat te lezen in de beleidsbrief Erfgoed Telt van de minister van OCW. Aan deze woorden gaat het NCE de komende vier, vanaf nu tot en met 2021, invulling geven.

Het NCE ondersteunt restauratiedisciplines (via branchegroepen), die zó kleinschalig zijn, dat opleidingen op maat nodig zijn om instroom, kennis en vakmanschap op peil te houden. Het NCE werkt samen met alle betrokken partijen (branchegroepen, scholen en regionale organisaties) om gezamenlijk maatwerkoplossingen te realiseren en daarmee de toekomst van deze vakdisciplines te borgen.

Download Masterplan Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen 2018-2021
Klik voor de planning van het NCE-Masterplan 2018-2021

.