Nieuwe restauratieopleidingen ook naar Zeeland?

29-6-2017 | Op vrijdag 23 juni jl. troffen 15 professionals van Scalda, ROP Zeeland, restauratiebouwbedrijven, de Monumentenwacht en Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen elkaar voor overleg om ook in Zeeland restauratieopleidingen aan te kunnen gaan bieden. De Zeeuwen zijn bijgepraat over de nieuwe restauratieopleidingen. De ambitie is groot om in de toekomst de restauratieopleidingen ook in Zeeland te starten.

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen legt momentele de laatste hand aan de digitale leeromgeving en de lesstof voor de MBO-4 opleidingen Specialist Restauratie Timmeren en Specialist Restauratie Metselen en er wordt hard gewerkt aan de nieuwe MBO-3 opleiding Restauratie Voegen. Daarnaast beheert het NCE de MBO 4+ opleiding Professional Restauratie.

Het NCE denkt nu samen met ROP en de restauratie- aannemers Leenhouts’ Aannemings- Bedrijf, Bouwgroep Peters en Bouwbedrijf Van de Linde na over de vraag hoe de opleiding in Zeeland gerealiseerd kan worden. Een belangrijke opgave ligt bij de restauratie-aannemers: als zij de krachten bundelen, zou ook in Zeeland gestart kunnen worden met een restauratieopleiding.

De opleidingen zullen de aannemers helpen om te investeren in de kwaliteit van hun bedrijf en om hun werknemers goed te laten opleiden. In oktober staat een vervolggesprek gepland om de inventarisatie aan leerlingen te bespreken en vervolgstappen te bepalen. Samenwerking is het sleutelwoord voor succes. In Zeeland hebben school, bedrijfsleven, erfgoedprofessionals en NCE nu de eerste stappen gezet om de gezamenlijke ambitie voor goed restauratieonderwijs in deze provincie gestalte te geven. Wordt vervolgd…

Op de foto drie leerlingen van de drie restauratieaannemers aan het werk op een Restauratie Opleidings Project (met dank aan ROP Zeeland)