Nut en noodzaak van het NCE: eerste successen tekenen zich af

20-11-2019 | In het korte bestaan van het NCE volgden inmiddels bijna 100 studenten op zeven locaties verspreid over Nederland de opleidingen Professional Restauratie en Specialist Restauratie Timmeren/Metselen. In 2020 gaan vier nieuwe opleidingen van start en wordt verder gewerkt aan nieuwe opleidingen voor nog drie vakgebieden. Waarom zet het NCE zich hier zo voor in? Dat vertellen we graag in onze ‘corporate movie’. 

Lees verder onder de film.

Restauratieonderwijs is in Nederland niet vanzelfsprekend. Het gaat om specialistische en kleinschalige opleidingen, die teloor dreigden te gaan in de veralgemenisering in het MBO-onderwijs. Het NCE is opgericht om het restauratieonderwijs veilig te stellen. Samen met restauratiebranches ontwikkelen we nieuwe opleidingen voor 10 vakgebieden. 

Bijna 100 studenten op 7 locaties

Tot nu toe vonden bijna 100 studenten de weg naar de opleidingen Professional Restauratie en Specialist Restauratie Timmeren/Metselen die werden gegeven bij Burgy Bouwbedrijf in Leiden, het Gelders Restauratie Centrum in Doetinchem, ROC Friese Poort in Drachten, BouwSchool Breda, Bouwmensen Amsterdam, Bouwmensen Zuid-west in Goes, ROC van Twente en bij het NCE zelf in Amersfoort.

In 2021 10 nieuwe NCE-opleidingen in de lucht

We timmeren verder aan de weg. In 2021 brengen we in samenwerking met vele organisaties en partners 10 NCE-opleidingen in de lucht, allemaal inhoudelijk én organisatorisch afgestemd met het werkveld en georganiseerd in samenwerking met scholen en bedrijfsleven.
De toekomst van het restauratieonderwijs ziet er goed uit. Dat is niet alleen aan de inspanningen van al onze relaties te danken, maar ook in bijzondere mate aan de subsidies die het ministerie van OCW beschikbaar stelde voor het behoud van het restauratievakmanschap in Nederland.

Voor meer informatie: NCE-opleidingen