Ook kwaliteit examens NCE wordt geborgd

17-2-2021 | Kwaliteit is belangrijk, in restauratiewerk aan monumenten en bij het NCE in de lesstof en de organisatie van onze opleidingen. En dus ook in de examens waarmee deelnemers hun NCE-opleiding afronden. Daarom willen we de NCE-examens volgens de normen van de onderwijsinspectie valideren. Harald Leeuwis, manager Techniek bij het Consortium Beroepsonderwijs* legt uit hoe het Consortium en NCE hier samen aan werken. 

“Momenteel werken we aan de validatie van het examen voor de opleiding Restauratie Leidekker & Loodgieter. Eerder waren de examens voor de opleidingen Specialist Restauratie Timmeren/Metselen al aan de beurt. Bij ambachtelijke opleidingen, zoals die van het NCE, kiezen we voor een wijze van examineren waarbij de deelnemer laat zien wat zijn of haar vaardigheden zijn. Dat past goed bij de gedachte van erfgoed,” vertelt Harald Leeuwis.

Maatwerk

De validatie van de NCE-examens is wel maatwerk. Leeuwis vervolgt zijn verhaal. “We vinden het uniek om examens te maken voor de NCE-opleidingen, want het gaat hier om specialistische beroepen, waarvoor je niet aan een gewone school onderwijs kunt volgen. Daarom onderzoeken we bij het Consortium wat echt nodig is voor de borging van kwaliteit van de examens tegen redelijke kosten. Die borging moet boven elke discussie staan. Ook letten we zorgvuldig op de balans tussen borging en verantwoording aan de hand van de normen die het ministerie stelt. Onze uitdaging zit ‘m erin dat we laten zien dat we ook voor deze kleinere, maar bijzondere beroepsgroepen, de kwaliteit van examens kunnen borgen.”

De validatie van examens kent wel een intensieve procedure. Aan de examens moet een goede normering ten grondslag liggen: waar toets je op en wat toets je? “We willen goed aansluiten op het niveau dat je wil toetsen. Wat ons hierbij enorm helpt is de grote deskundigheid van Willard van Reenen en Klaas Boeder**. Zij kunnen vanuit het NCE al zoveel voorwerk doen. Dat maakt de validatie behapbaar”, aldus de manager Techniek van het Consortium Beroepsonderwijs.

Testcase

Klaas en Willard hebben bij de validatie van de examens voor de opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen de hele procedure doorlopen hand van het nieuwe format uit het Kwaliteitshandboek Exameninstrumenten van het Consortium. Harald: “Dit is voor ons een mooie testcase. Bij de validatie van het examen voor de opleiding Restauratie Leidekker & Loodgieter zorgen Klaas en Willard voor het productiedeel van het proces en voert Hetty van den Berg de screening en validatie uit. Hetty is namelijk ongelooflijk ervaren en expert in het construeren, vaststellen en beoordelen van beroepsexamens in het mbo.”

Agnes van Alphen, coördinator ontwikkeling NCE-opleidingen, licht de keuze voor de validatie van de NCE-examens via het Consortium toe. “Het NCE valt niet onder overheidswetgeving, maar we willen wel zorgvuldig examineren en kwaliteit neerzetten, zodat de NCE-opleidingen een goede aansluiting bieden op de eisen die de uitvoerende praktijk aan vakmensen in het erfgoed stelt. Deze stap past in ons streven naar kwaliteit en professionaliteit. In de lesstof van alle NCE-opleidingen zijn daarom bijvoorbeeld de uitvoeringsrichtlijnen van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg verwerkt”.

Keurmerk

Eerder doorliep het NCE succesvol de procedure om het keurmerk van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding te verkrijgen. Dit NRTO-keurmerk geeft de studenten van de NCE-opleidingen zekerheid rond algemene voorwaarden, een gedragscode en een gedegen klachtenregeling. “Met de validatie van de examens hebben onze studenten de zekerheid een waardevol diploma in handen te krijgen”, zo besluit Agnes.

*Het Consortium Beroepsonderwijs is een samenwerkingsverband van 40 ROC's, ca. 100 vmbo-scholen en een groeiend aantal brancheopleiders. Kerntaken zijn ontwikkeling en implementatie van een krachtige en duurzame opleidings- en examenmethodiek voor het vmbo en het mbo (bron: www.consortiumbo.nl).

**Willard van Reenen is auteur van de lesstof en docent bouwgeschiedenis bij van een aantal NCE-opleidingen. Klaas Boeder is kwaliteitsbewaker bij het NCE.

Foto: de studenten van de opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen in Goes concentreren zich op het examen Organisatie Bouwproces.