Opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed voor beter begrip en diagnoses

22-6-2022 | Bij de ontwikkeling van alle NCE-opleidingen waren klankbordgroepen van deskundigen uit ieder vakgebied betrokken. In de klankbordgroep voor de opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed mochten we rekenen op Daan Holtzer met zijn decennialange advies-ervaring bij het restaureren van monumenten. Daan vertegenwoordigt daarnaast ook de Vereniging Adviesbureaus Monumentenzorg (VAM) in de Raad van Advies van het NCE. Grootste verdienste van de opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed is volgens Daan dat erfgoedprofessionals dezelfde taal leren spreken. 

Vanuit de VAM heeft Daan ook bijgedragen aan de ontwikkeling van de BRL ERM 2000 Erkend Monumenten - Adviesbureau (EMA), de URL ERM 2001 Bouwkundig Advies Monumenten en de URL ERM 2005 Gebouwinspecties: “Daardoor kon ik bij het meelezen van de lesstof een logische link leggen met de uitvoeringsrichtlijn. Inspectie komt in alle lagen en op alle vlakken binnen het restauratiewerk voor, van planvorming voor een restauratie of herbestemming tot een onderhoudsplan, tot het uitvoeren van werkzaamheden. Het vaststellen van de status van een monument is het uitgangspunt voor alles wat we doen. De opleiding IGE geeft richting wat wel en niet goed is en geeft meer eenheid door de verankering van de uitvoeringsrichtlijn in het onderwijs. Zo gaan we allemaal steeds meer dezelfde taal spreken en stellen op dezelfde manier een diagnose. Door die uniformiteit en afstemming begrijpen we elkaar beter.”

Die uniformiteit begint bij een goede basiskennis: “De opleiding is bedoeld voor beginnende inspecteurs die gebouwinspecties doen, maar geen specifieke restauratieachtergrond hebben en in hun werk wél monumenten tegenkomen. Om te zorgen dat het restauratievak goed begrepen wordt door deelnemers voor wie restauratie en erfgoed nieuw zijn, omvat de lesstof van de IGE-opleiding ook de basiskennis over monumentenzorg. Het lesmateriaal behandelt eigenlijk alles wat er te weten valt over de inspectie van gebouwd erfgoed en vormt daardoor een heel goed naslagwerk.”

VAM zoekt samenwerking

Voor de VAM is Daan op zoek naar uitbreiding van het aantal leden en van samenwerking met andere beroepsgroepen: “Ik zie dat veel partijen in de restauratie ongeveer hetzelfde doen. Daarom wil ik de samenwerking zoeken om vanuit een wat breder perspectief te kijken naar wat nodig is voor de restauratiebranche. Veel van wat in de uitvoeringsregeling voor monumentenadviseurs staat, komt bijvoorbeeld terug in de uitvoeringsrichtlijn voor architecten. Andere groepen met wie we overlap hebben, zijn constructeurs en bouwfysici. Deze beroepen passen prima binnen de richtlijn. Je hebt natuurlijk je eigen vakkennis, maar mij gaat het om de benadering van het monument, dat je dat op dezelfde manier aanpakt. Daar kun je als vereniging voor gaan staan.”

Er zijn al enkele concrete ideeën: “Ik heb in meerdere begeleidingscommissies gezeten voor diverse disciplines, voor betonrestauratie, historisch timmerwerk, verduurzaming en historisch schilderwerk. De uitvoeringsrichtlijnen zijn belangrijk voor bestekken en zijn opgenomen in de STABU-catalogus. Wat een mooie toevoeging zou zijn, is een uitvoeringsrichtlijn voor stukadoors. De restauratiestukadoors hebben al veel werk verricht. Wat ook niet vergeten mag worden, is dat de uitvoeringsrichtlijnen een beperkte houdbaarheidsdatum hebben en eens in de zoveel tijd geactualiseerd moeten worden. Dat zie je bijvoorbeeld met de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Verbeteringsslagen gaan altijd door, of het nou gaat om je eigen vakkennis, de erfgoedopleidignen of de kwaliteitseisen.”

Meer informatie

Foto onder: Daan Holtzer.