Pensioen voor docent Joop Jansen

13-9-2023 | Na een prachtige loopbaan in de erfgoedsector is vóór de zomer onze opleidingscoördinator en docent Joop Jansen met pensioen gegaan. Vele honderden studenten en cursisten kregen les van hem. Joop creëerde graag een fijne sfeer in zijn lessen, hij daagde de studenten uit om goed na te denken over de restauratiematerie en kwam vaak met haast Cruijffiaanse uitspraken, zoals ‘Als je kijkt, moet je ook wat zien’. In deze nieuwsbrief zwaaien we onze zeer deskundige en bovenal sympathieke docent uit. 

De vele docenten van NCE en NRC komen voornamelijk uit de praktijk en dat geldt ook voor Joop. Vanuit de technische school begon hij op jonge leeftijd als allround timmerman. Na zijn militaire dienst behaalde hij in de avonduren vlot zijn MTS- en HTS-diploma’s. Hij koos voor een specialisatie als restauratietimmerman en leerde het vak tot in de puntjes in de praktijk. 

Brede kennis

Vervolgens stapte Joop over naar de Monumentenwacht, waar hij bijna 20 jaar werkte als monumentenwachter, adviseur en docent. In deze periode bouwde hij een brede kennis op over monumenten, restauratie, materialen, gereedschappen, bouwtechnieken en geschiedenis. 

Restaureren én lesgeven

Een volgende stap in zijn loopbaan zette hij in 2013. Hij ging werken als restauratieadviseur aan een reeks prachtige restauratieprojecten, zoals de restauratie van de Cuneratoren in Rhenen. Hij bleef ook lesgeven, onder andere aan de opleiding Middenkaderfunctionaris Restauratie bij het Koning Willem I College in Den Bosch en bij het NRC. Het lesgeven beviel Joop zo goed, dat hij volledig koos voor het docentschap. Bij de start van het NCE in 2017 begon hij direct als opleidingscoördinator en docent. Intussen bleef hij ook bij het NRC lesgeven. 

Schenking collectie vakboeken

Als het aan Joop had gelegen, was hij nog jaren doorgegaan. Maar zijn gezondheid dwingt hem toch om te stoppen met zijn werkzaamheden bij het NCE en NRC. Joop heeft, bij wijze van afscheid, zijn uitgebreide collectie vakboeken aan het NCE en NRC geschonken. Uiteraard zijn beide stichtingen daar erg blij mee en danken hem vanaf deze plaats voor dit prachtige gebaar. 

Joop, bedankt voor alles!

Ook danken we Joop, mede namens alle cursisten en studenten, voor zijn tomeloze inzet in de afgelopen jaren voor het behoud van het vakmanschap in de erfgoedsector!

Fotobijschrift: Joop in actie bij de diploma-uitreiking van de opleiding Erfgoed Rietdekken in december 2022  (foto's René van den Burg).