Pilot NCE-Erfgoedschool voor meer instroom BBL-studenten

1-9-2021 | Bij wijze van pilot gaan in schooljaar 2021-2022 in de regio Noord-Oost Brabant/Nijmegen een aantal erkende restauratiebouwbedrijven (allen lid van de vakgroep Restauratie), ROC’s en Bouwmensen samenwerken met het NCE. Het doel is om structureel invulling te geven aan de behoefte van restauratiebouwbedrijven aan leerling-timmerlieden en leerling-metselaars. De tijd is rijp om samen de schouders te zetten onder een nieuw initiatief: de NCE-Erfgoedschool.

Restauratie is een relatief onbekend vakgebied bij zowel Bouwmensen-organisaties, ROC’s als leerlingen. De bouwbedrijven Nico de Bont, Van Dinther Bouwbedrijf, De Bonth van Hulten, Bouwbedrijf L. van de Ven, Van den Bouwhuijsen, Cuppens+zn en Van Tienen Nijmegen gaven aan dat zij behoefte hebben aan meer leerling timmerlieden en leerling-metselaars, die tijdens hun allround opleiding (MBO-3 BBL) stage komen lopen bij restauratiebedrijven. Tegelijkertijd kwam vanuit ROC De Leijgraaf en Bouwmensen Oss Veghel, via het project BIM5, het initiatief om restauratie in Noord-Oost Brabant beter op de kaart te zetten. In razend tempo werd in het voorjaar van 2021 de pilot ‘NCE-Erfgoedschool’ ontwikkeld. 

Doelstelling

Restauratie wordt, als specialisatie voor allround-studenten timmeren en metselen, actief onder de  aandacht gebracht van studenten bij het ROC en bij Bouwmensen, zodat meer jongeren een toekomst in erfgoed in overweging nemen. De betrokken restauratiebouwbedrijven bieden jaarlijks een vast aantal stageplaatsen aan voor MBO-3 BBL studenten en bekostigen de benodigde extra opleidingskosten voor de keuzedelen en begeleiding bij de BBL-stage in de restauratie. Op deze manier wordt een lange termijn keuze voor restauratie aantrekkelijk. Het NCE ondersteunt zowel ROC, Bouwmensen als de restauratiebedrijven in deze pilot door o.a. het verzorgen van keuzedelen en het begeleiden van de studenten tijdens hun BBL-stagetijd. ROC en Bouwmensen spannen zich in om jaarlijks de beschikbare restauratie-stageplekken bij de betrokken restauratiebedrijven gevuld te krijgen.

Aanpak

Bij wijze van pilot gaat een samenwerking van start m.i.v. het schooljaar 2021-2022 tussen de genoemde bedrijven (allen gevestigd, in een straal van ca. 30 km rondom Veghel/Oss), ROC De Leijgraaf, ROC Nijmegen en Koning Willem I College, Bouwmensen Oss-Veghel en het NCE. De allround student (BBL-MBO 3) timmeren of metselen kiest bij aanvang van zijn/haar opleiding voor een stageplaats bij een van de zeven betrokken restauratiebouwbedrijven. De invulling van zijn/haar keuzedelen zal bestaan uit de drie keuzedelen die het NCE hiervoor beschikbaar heeft en organiseert:

  • Basis Restauratie Timmeren/Metselen 1 (4 lesdagen).
  • Basis Restauratie Timmeren/Metselen 2 inclusief een excursie naar toprestauratie (4 lesdagen).
  • Duurzaam Restaureren voor vaklieden (3 lesdagen).

Uitgangspunt is dat de student tijdens zijn/haar opleiding bij hetzelfde bedrijf stage loopt. Een NCE-coördinator zal de studenten bij hun stages begeleiden door 2x per schooljaar het bedrijf te bezoeken en daarnaast met de stagebegeleider vanuit school te spreken over een goede, op restauratie gerichte, invulling van de opdrachten. Als de student na diplomering een vast dienstverband aangeboden krijgt bij het stagebedrijf (of een ander restauratiebouwbedrijf), is -na enkele jaren werkervaring op te hebben gedaan - deelname aan de niveau 4 opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen een logische volgende stap.

Download hier de flyer: NCE-Erfgoedschool NO-Brabant/Nijmegen

We willen alle samenwerkingspartners voor de NCE-Erfgoedschool in de regio NO-Brabant/Nijmegen bedanken voor hun inzet en de samenwerking.