Publicatie in blad RCE: Betere lessen

18-5-2017 | Het blad van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed besteedt in het laatste nummer ruim aandacht aan de ontwikkelingen op het gebied van het restauratie- en conserveringsonderwijs en aan het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen. De RCE draagt zelf stevig aan bij als kenniscentrum op het gebied van erfgoedzorg.

Lees het artikel hier: Betere lessen, Blad Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Nr 2, 2017, pagina 16-17

.

.

.

.

.

.

.

.

.