Restauratieonderwijs hard nodig voor monumenten van Zeeland

11-12-2020 | Gedeputeerde Anita Pijpelink feliciteert via een videoboodschap de 13 vaklieden van 4 Zeeuwse (restauratie)bouwbedrijven op de laatste lesdag van hun NCE-opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen (SRTM). Na hun officiële eindgesprek ontvangen de deelnemers hun diploma. De opleiding op MBO-4 niveau kon georganiseerd worden door de goede samenwerking tussen Bouwmensen Goes, ROC Scalda, de restauratiebedrijven en het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) en de genereuze, financiële steun van de provincie Zeeland.

Opleiding SRTM smaakt naar meer

Het behoud van restauratievakmanschap is een prioriteit voor de provincie Zeeland, aldus gedeputeerde Anita Pijpelink: “We hebben in Zeeland veel monumentale panden. Het is belangrijk dat we die goed onderhouden. Daarbij hebben we restauratiespecialisten hard nodig. Dankzij investeringen van Provincie en betrokken bedrijven heeft het NCE dit jaar voor het eerst deze opleiding verzorgd in Zeeland. Dat smaakt naar meer! Met goed gekwalificeerde vakmensen kunnen we ons erfgoed behouden voor volgende generaties. Bovendien geven we hiermee een impuls aan de Zeeuwse economie.”
(Foto: Suzan Fotografie)

Samen optrekken om zaken voor elkaar te krijgen

Jan van de Voorde, oud plv. directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en sinds enkele jaren als zelfstandige actief in het erfgoedveld, o.a. bij Erfgoed Zeeland, bracht de Zeeuwse partijen en het NCE bij elkaar: “In een kleine provincie als Zeeland moet je samen op trekken om zaken voor elkaar te krijgen. Opleiden is de belangrijkste factor voor restauratiekwaliteit. Daarom was het noodzakelijk de opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen in Zeeland te organiseren. Met als prachtig resultaat nu 13 goed opgeleide restauratietimmerlieden en -metselaars.”

Felicitaties voor de gediplomeerden

De kersverse gediplomeerden zijn restauratietimmerlieden Oscar van Tilburg, Wans Dooge, Gerard van der Steege, Jan-Arie Kot, Krijn Goudzwaard, Theo den Engelsman en Rini Naaktgeboren (Bouwbedrijf Boogert B.V.), Rick Segeren (op persoonlijke titel), Klaas Zwerus jr, (Bouwbedrijf Schrijver B.V.), Justin Verbraeken (Leenhouts' Aannemingsbedrijf B.V.) en Remco Valk (Bouwbedrijf van de Linde) en restauratiemetselaars Mario de Vilder en Boudewijn de Coussemaeker (Leenhouts' Aannemingsbedrijf B.V.).

Tekst loopt door onder video.

10 nieuwe restauratieopleidingen

Samenwerking tussen onderwijspartners zoals Bouwmensen, restauratiebouwbedrijven en het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen blijkt de sleutel tot succes om het (restauratie)vakmanschap te behouden. Deze partijen zetten zich gezamenlijk in om de instroom in de bouw en restauratie te vergroten en het imago van bouwberoepen en vakmanschap te verbeteren. NCE heeft in nauw overleg met het bedrijfsleven voor 10 vakdisciplines restauratieopleidingen ontwikkeld, die goed aansluiten op de behoeften in het werkveld. Deze opleidingen worden verspreid over Nederland georganiseerd. De opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen werd tot nu toe georganiseerd in Leiden, Arnhem, Amsterdam/Zaandam en Goes en wordt in lesjaar 2021/2022 gegeven in Arnhem en Breda.

Bekijk  hier de opleidingen voor de 10 vakdisciplines: NCE-opleidingen.nl

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen is opgericht om de toekomst van het restauratievakonderwijs veilig te stellen, gesteund door de minister van OCW en vele personen en organisaties uit de restauratie-, bouw- en onderwijssector.