Restauratieopleiding onmisbaar voor regio Amsterdam

11-12-2020 | In Amsterdam, de grootste monumentenstad van Nederland, was er lange tijd geen opleiding voor restauratietimmerman of -metselaar. Tot in 2019 de NCE-opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen van start ging met een groep van 18 vaklieden, werkzaam bij 8 Noord-Hollandse restauratiebouwbedrijven. Zij hebben de opleiding nu -ondanks de coronaperikelen- met succes afgerond. Op 10 december ontvingen zij hun diploma. De opleiding op MBO-4 niveau kon georganiseerd worden door de goede samenwerking tussen Bouwmensen Amsterdam/Zaandam, de restauratiebedrijven en het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE).

Verbazing motor achter initiatief tot organiseren opleiding

Aanjager van de samenwerking was Eric Witte, directeur van erkend restauratie bouwbedrijf Witte Bouw en lid van de Vakgroep Restauratie: “Amsterdam is de stad met de meeste monumenten in Nederland, ruim 9.500 rijks- en gemeentelijke monumenten. Zaandam heeft honderden monumenten, waarvan een groot deel opgetrokken in traditionele Zaanse houtbouw. Redenen te over waarom de regio Amsterdam een restauratie-opleiding zou moeten bieden. Uit verbazing dat die er niet was, ben ik partijen bij elkaar gaan brengen. Samen met het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen, Bouwmensen Amsterdam en het ROC van Amsterdam is een informatiemiddag georganiseerd voor (restauratie)bouwbedrijven uit de regio Amsterdam. Er bleek ruim voldoende animo om de NCE-opleiding Specialist Restauratie Timmeren en Metselen naar Amsterdam te halen.” 

Felicitaties voor de gediplomeerden

De kersverse gediplomeerden zijn restauratietimmerlieden Dennis de Graaff en Pascal Snabille (Holleman Santpoort), Marcel Blotevogel, Evert van Zaanen, Iwan Kaars en Niels de Busser (Leguit + Roos aannemersbedrijf BV), Jens van Schagen en Bart Boogaard (Pronk Bouwbedrijf BV), Gerry Binken en Jaap Schilder (B2 Restauratie B.V.), Danny van Eekelen, Deng Driessen en Stanley Visser (Wever Amsterdam bv), Joey Hofsté (Akerbouw BV), Robert Loenen (IJbouw bv), Koen Janssens (op persoonlijke titel), Barry Muller (Aannemingsbedr. J.C. Nieuwenhuizen BV) en restauratiemetselaar Franco van der Linden (IJbouw bv). 
(Foto: René van den Burg).

10 nieuwe restauratieopleidingen

Samenwerking tussen (vak)scholen, erfgoed- en Bouwmensenorganisaties, restauratiebouwbedrijven en het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen blijkt de sleutel tot succes om het (restauratie)vakmanschap te behouden. Deze partijen zetten zich gezamenlijk in om de instroom in de bouw en restauratie te vergroten en het imago van bouwberoepen en vakmanschap te verbeteren. NCE heeft in nauw overleg met het bedrijfsleven voor 10 vakdisciplines restauratieopleidingen ontwikkeld, die goed aansluiten op de behoeften in het werkveld. Deze opleidingen worden verspreid over Nederland georganiseerd. De opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen werd tot nu toe georganiseerd in Leiden, Arnhem, Amsterdam/Zaandam en Goes en wordt in lesjaar 2021/2022 gegeven in Arnhem en Breda. Eric Witte gaat door met zijn missie om samen met het NCE en regionale partijen restauratieopleidingen een bestendige plek te geven in het vakonderwijs in de regio Amsterdam.

Bekijk  hier de opleidingen voor de 10 vakdisciplines: NCE-opleidingen.nl

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen is opgericht om de toekomst van het restauratievakonderwijs veilig te stellen, gesteund door de minister van OCW en vele personen en organisaties uit de restauratie-, bouw- en onderwijssector.