Restauratievakman werkt met respect aan monument

18-12-2019 | Bij het bezoek aan de Grote Kerk in Naarden ging ook Jacko Engee, beleidsmedewerker bij de directie Erfgoed en Kunsten van het Ministerie van OCW, voor een dagje met de studenten van de NCE-opleiding Professional Restauratie mee.  Engee volgt nauwkeurig de voortgang van het Masterplan 2018-2021, dat het NCE met subsidie van OCW uit voert: “Nu heb ik een concreet beeld gekregen waar het NCE en de studenten het voor doen.”

Engee heeft bij OCW het dossier Vakmanschap & Innovatie onder zijn hoede, samen met Jeroen Westerman van de RCE. Ze begeleiden het NCE bij de uitvoering van Masterplan 2018-2021. De minister van OCW heeft het NCE subsidie gegeven om een curriculum voor vakmanschap op te zetten en daar leerlingen voor te werven. Er is regelmatig overleg met Agnes van Alphen en Richard Westhof, respectievelijk bestuurssecretaris en adviseur Business Development en Financiën bij het NCE. Agnes van Alphen licht de nauwe relatie toe. “Vanuit het NCE willen we onze subsidiegever graag actief betrekken, niet alleen voor de financiële verantwoording, maar juist ook voor de inhoudelijke ontwikkeling van het restauratievakonderwijs.” 

Vanuit papieren wereld het dak van de Grote Kerk in Naarden op

Engee vindt het erg nuttig om regelmatig met het NCE contact te onderhouden. Om een nog beter idee te krijgen wat vakmanschap in de praktijk inhoudt, is hij mee geweest op een excursie met de studenten van de NCE-opleiding Professional Restauratie naar de Grote Kerk in Naarden: “Dat was erg leuk en interessant. Als beleidsmedewerker stapte ik vanuit mijn papieren wereld zo het dak van de Grote Kerk op, dat momenteel gerestaureerd wordt. In theorie weet ik wat de NCE-opleidingen inhouden, maar nu heb ik een concreet beeld gekregen waar het NCE en de studenten het voor doen. En hoe belangrijk het is om het mogelijk te maken dat er goede restauratie-opleidingen komen, zodat het vak van bijvoorbeeld restauratieleidekker blijft bestaan. We zijn ook nog binnen in de kerk gaan kijken. Wat me opviel is dat de studenten niet alleen in de technische kant geïnteresseerd zijn, maar ook alles willen weten over de historie van de kerk en het interieur. Hier zie je precies waarin het restauratievak zich onderscheidt van de rest van de bouw. Restauratievaklieden werken met respect aan monumenten en dat respect krijg je pas als je de geschiedenis kent. Daarom is het van belang dat vaklieden zich gaan specialiseren. Ik hoop dat veel nieuwe studenten zich zullen aanmelden voor de nieuwe restauratie-opleidingen van het NCE. Zij spelen een onmisbare rol bij het beschermen en verduurzamen van ons cultureel erfgoed.”

In 2020 vijf nieuwe opleiding van start

Van 2017 tot en met 2019 volgden ruim 100 studenten op acht locaties verspreid over Nederland de opleidingen Professional Restauratie en Specialist Restauratie Timmeren/Metselen. In 2020 gaan vijf nieuwe opleidingen van start, te weten Restauratie Leidekker & Loodgieter, Restauratie Voegen, Erfgoed Schilderen, Inspecteur Gebouwd Erfgoed en Restauratie Glazenier. Er wordt verder gewerkt aan nieuwe opleidingen voor de vakgebieden Erfgoed Rietdekken en Hovenier Historische Groen en een bij- en nascholingsprogramma voor Restauratoren Roerend Erfgoed.

Voor meer informatie: Masterplan 2018-2021 en NCE-opleidingen.

Foto’s: Jacko Engee (op de foto rechts vooraan met de witte helm) en de studenten van de NCE-opleiding Professional Restauratie krijgen uitleg van docent Klaas Boeder over leien als materiaal, het plaatsen van de leien op het dak en over het interieur van de Grote Kerk van Naarden (zie hieronder)