Restauratievoegen gaat over veel meer dan een voeg zetten

17-12-2021 | In de Grote Kerk van Zwolle ontvingen op 16 december zeven van de elf voegers van de opleiding Restauratie Voegen hun diploma. Door hun investering in restauratievakmanschap, dragen deze vaklieden en hun werkgevers bij aan het oplossen van het tekort aan vaklieden en het behoud van het restauratievakmanschap. Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen ontwikkelde de opleiding in samenwerking met Gebouwschil Nederland en Voeggarant. 

Rob van Hees, voorzitter van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van de Stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) en emeritus hoogleraar Heritage & Technology feliciteerde de studenten met de woorden: “Bij restauratievoegwerk is kwaliteit van de voeger bij uitstek belangrijk. Er kan namelijk ontzettend veel misgaan met het voegwerk, wat doorwerkt in de hele gevel. Het kan bijna niet genoeg worden benadrukt hoe belangrijk het is dat je als voeger goed bent opgeleid en dat je moeite wilt doen om je de vakkennis eigen te maken. Een restauratievoeger moet goed kijken naar de situatie in de gevel, deze beoordelen en meedenken met de restauratiearchitect en -aannemer. Dan ben je als vakman of -vrouw op de bouwplaats goud waard.” 

Echte restauratievoeger is nieuwsgierig

De opleiding vraagt de nodige inzet van de studenten, zegt John van den Heuvel, NCE-opleidingscoördinator: “De opleiding doet een stevig beroep op de nieuwsgierigheid en de motivatie van de voegers. Het gaat om meer dan het zetten van een voeg. De restauratievoeger heeft theoretische kennis nodig over kwaliteit en over de uitvoeringsrichtlijn Historisch Voegwerk (URL 4006). Ook wordt ruim aandacht besteed aan restauratie-ethiek en aan bouwgeschiedenis. Het allerbelangrijkste wat de studenten leren in de opleiding Restauratie Voegen is eerst nadenken ‘wat heb ik voor me? Wat ga ik nou eigenlijk doen?’ Met de opleiding Restauratie Voegen krijgen de voegers theoretische bagage mee om bewust met historisch voegwerk om te gaan en het gesprek aan te kunnen gaan over wat wel en niet te doen.”

Weten wat nodig is voor goed voegwerk

Student Jotan Hoogeveen is voeger bij Voegbedrijf Heldoorn en is door de opleiding anders gaan kijken naar historisch voegwerk: “Ik heb geleerd de kwaliteit van het werk te zien, wat goed is gedaan en helaas ook wat niet goed is gedaan. Ik weet nu ook wat ik moet doen om te zorgen dat mijn voegwerk in orde is.”
De kersverse gediplomeerde restauratievoegers zijn Michael Bekink (Van Milt Restaurateurs), Martin Kattekamp (Van Milt Restaurateurs), Martijn van Berkel (Martijn van Berkel Dienstverlening), Jotan Hoogeveen (Voegbedrijf Heldoorn),  Anne de Vries (Voegbedrijf Heldoorn), Iwan Roussel (Orly en Endevoets), Wim Vos (Orly en Endevoets), Fred Steinbusch (Koninklijke Woudenberg), Ger Timmermans (Koninklijke Woudenberg), Jan Achterberg (Burgy Bouwbedrijf) en Raymond Schut (Van de Burgt & Strooij). 

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen is in 2017 opgericht om de toekomst van het kleinschalige restauratievakonderwijs veilig te stellen. Het NCE werkt, gesteund door de minister van OCW, samen met vele personen en organisaties uit de restauratie-, bouw- en onderwijssector. Inmiddels zijn voor 10 vakdisciplines restauratieopleidingen ontwikkeld, die goed aansluiten op de behoeften in het werkveld. De opleidingen worden verspreid over Nederland georganiseerd. 

Interesse?

Voor meer informatie over de opleiding: Restauratie Voegen.

 Fotobijschrift:
Zeven van de elf gediplomeerde Restauratie Voegers met hun diploma, van links naar rechts vooraan: Jan Achterberg, Martijn van Berkel en Raymond Schut; achteraan: Martin, Kattekamp, Michael Bekink, Anne de Vries en Jotan Hoogeveen (Foto: René van den Burg).