Restauratoren Register stimuleert ‘education permanente’

18-4-2019 | Door de komst van een nieuw Restauratoren Register* gaat de scholingsbehoefte onder restauratoren van roerend erfgoed toenemen. In het nieuwe register worden de competenties en kennis van de restaurator beter zichtbaar en meetbaar.

Net als bij het Actorenregister voor Archeologie wordt aan de registratie een puntensysteem gekoppeld. Voor het bijhouden van vakkennis en hands-on vaardigheden krijgt de restaurator punten, die nodig zijn om de registratie te behouden.

Uit de recente arbeidsmarktverkenning door Raadsaam Erfgoedprojecten in opdracht van het Meld- en Expertisepunt Specialistisch Vakmanschap van SBB blijkt dat er zowel behoefte is aan vergroting van wetenschappelijke kennis als praktische vakvaardigheden.

Op initiatief van het Meld- en Expertisepunt overlegde het hele werkveld -de brancheverenigingen, de Universiteit van Amsterdam, musea-, Stichting ERM en het NCE onlangs over de uitkomsten. Samen met alle partijen onderzoekt het NCE hoe de scholingsbehoefte voor restauratoren kan worden vormgegeven.

* Dit nieuwe register wordt ontwikkeld door Stichting ERM samen met A.R.A. Nederland, Restauratoren Nederland, het Restauratie Convergent, de Vereniging Restauratoren Noord en het oude Restauratoren Register.

Foto: Esther Wieringa i.o.v. Stichting ERM.

.