ROP Midden West brengt keuzedeel Basis Restauratie aan de man

3-10-2018 |  In de provincies Noord-Holland en Utrecht gebeurt iets moois. ROP Midden West (ROP MW), de bemiddelaar tussen jonge bouwvakkers met ambities in de restauratie en bedrijven die restaureren, heeft een actie op touw gezet om leerlingen van de allround niveau 3 bouwopleidingen in Noord-Holland en Utrecht het keuzedeel Basis Restauratie Timmeren/Metselen te laten volgen. NCE levert de docent, die zowel in de restauratie als in het lesgeven zijn sporen heeft verdient: Joop Jansen.

De actie van ROP MW is nodig want het keuzedeel blijkt door leerlingen niet op eigen kracht gevonden te worden in het brede aanbod van keuzedelen*. Daarom heeft ROP MW budget beschikbaar gesteld om 12 leerlingen per provincie (Utrecht en Noord Holland) op kosten van het ROP het keuzedeel te laten volgen. Voor de zomer zijn alle ROC’s met een afdeling Techniek in Noord-Holland en Utrecht benaderd met dit aanbod. Twee scholen hebben hier positief op gereageerd, het Horizon College in Noord Holland en MBO Amersfoort in Utrecht. Dit schooljaar gaan door deze actie, waar veel belangstelling voor was onder de leerlingen, in Noord-Holland en Utrecht ieder 12 leerlingen het keuzedeel volgen, in totaal zijn er 24 deelnemers. Het is de bedoeling dat de ROC’s daarna het keuzedeel restauratie opnemen in hun standaard keuzedeel aanbod.

Motivatie ROP MW

“Er is een tekort aan restauratievaklieden. We hebben er belang bij om jonge bouwvakkers te interesseren voor het restauratievak. Daarom organiseren we dit. ROP MW probeert een brug te slaan tussen de gespecialiseerde restauratie aannemer, de monumenteigenaar en het onderwijs om zoveel mogelijk restauratiewerkplekken te creëren. Het zoeken van een passend bouwbedrijf ligt bij de regionale opleidingsbedrijven, waar het ROP MW nauw contact mee onderhoudt”, aldus Timo Jansen, bestuurslid van ROP Midden en directeur bij Bouwmensen Amersfoort, “met dit aanbod hopen we dat het keuzedeel goed landt bij de ROC’s zodat de scholen het keuzedeel na deze kennismaking voortaan zelf organiseren voor hun leerlingen.”

Het initiatief van ROP Midden West vindt navolging: BouwSchool Breda wil in samenwerking met het Radiuscollege ook een kennismakingscampagne voor het keuzedeel Basis Restauratie organiseren. Een goede stimulans voor het restauratievakmanschap en voor het creëren van een kweekvijver voor een nieuwe generatie restauratievaklieden.

*Er zijn ruim 180 keuzedelen beschikbaar. Daaruit hebben de ROC’s een voorselectie gemaakt van een stuk of 20 keuzedelen. Daar zit het keuzedeel Basis Restauratie niet bij. Iets wat ROP MW nu probeert te veranderen.