SKGE en NCE samen sterk voor nieuwe opleiding Hovenier Historisch Groen

17-6-2020 | Na een mooie voorbereidingsprocedure verbinden de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed (SKGE) en het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) zich aan het Charter van Klooster Ter Eem. Met hun handtekeningen onder het Charter bekrachtigden Jan Willem Edinga, voorzitter van SKGE, en Harry Klunder, bestuurslid van NCE, de samenwerking rond de nieuwe NCE-opleiding Hovenier Historisch Groen. 

Groen erfgoed is fascinerend

Jan Willem Edinga blikt terug op de aanloop tot dit moment: “Groen erfgoed is fascinerend, je krijgt te maken met archeologie en gebouwd erfgoed. De onderhoudscyclus is door de wisseling van de seizoenen steeds anders. Een prachtig vak! Met het Charter van het Klooster Ter Eem zetten we een mooie stap voorwaarts in de ontwikkeling van het hoveniersvak en het opleiden van mannen en vrouwen die in de groensector werkzaam zijn.
Er was lange tijd geen opleiding die inzicht geeft in de specifieke omstandigheden waarbinnen het hoveniersvak wordt uitgeoefend. De betekenis van historische groen is langzamerhand erkend met de bescherming van historische parken en tuinen van buitenplaatsen tot 1850 en later ook andere groene monumenten, zoals begraafplaatsen, kwekerijen en voorbeelden van jongere tuinkunst. Met de oprichting van de SKGE en de samenwerking tussen SKGE en NCE is de juiste voedingsbodem ontstaan om gezamenlijk een nieuwe opleiding te ontwikkelen. Daarbij is veel aandacht voor alle vakdisciplines, die nodig zijn voor het beheer en behoud van historisch groen. Dat zijn er even zovele als bijvoorbeeld voor de instandhouding van gebouwd erfgoed, maar dit wordt nog nauwelijks onderkend. Voor tuinen en parken heb je andere kennis en vaardigheden nodig dan voor boomgaarden, bossen, lanen, paden, wegen of waterpartijen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap hebben de aandacht voor het erfgoed versterkt door aan de instandhoudingssubsidies kwaliteitseisen te koppelen. Ook voor historisch groen is door de Stichting ERM samen met het veld een uitvoeringsrichtlijn opgesteld, die gedetailleerd de eisen aan de zorg voor historisch groen beschrijft (Uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerk historische tuinen en parken - URL 6010). Dat is een stimulans geweest om te kijken hoe hoveniers opgeleid kunnen worden om aan die eisen te voldoen. Met plezier onderteken ik namens SKGE het Charter van Klooster ter Eem zodat de hoveniers in de toekomst een prachtige NCE-opleiding tot hovenier historisch groen kunnen volgen.”

Opleiding Hovenier Historisch Groen goed voor kennisversterking sector 

Harry Klunder, bestuurslid bij NCE, is blij met de goede samenwerking met het SKGE en ziet in het Charter van Klooster Ter Eem een mooie bezegeling: “We zijn verheugd dat het NCE in samenwerking met de SKGE voor het bijzondere vak van hovenier historisch groen een goede opleiding mag ontwikkelen, waar de hele sector aan mee werkt en straks ook haar medewerkers naar toe zal sturen. Overigens wordt het een modulaire opleiding, zodat ook niet-hoveniers losse modules kunnen komen volgen, wat een goede zaak is voor de kennisversterking binnen deze sector. We zijn dankbaar voor alle inspanningen om van deze nieuwe opleiding een succes te maken. De provincie Gelderland en het Gelders Restauratie Centrum ontwikkelden in de afgelopen jaren al twee cursussen voor dit mooie vakgebied en hebben toestemming gegeven dat we deze twee cursussen mogen invoegen in de nieuwe NCE-opleiding. Het gaat om de bestaande cursussen ‘Historische tuinen en parken’ en ‘Stinzenplanten’. We gaan ook met het GRC samenwerken bij de organisatie van de nieuwe NCE-opleidingsmodules. De ontwikkeling van de nieuwe opleiding is in goede handen bij deelprojectleiders Ruurd en Deyke van Donkelaar. Zij zijn al geruime tijd met veel kennis en enthousiasme aan de slag om de lesstof van de nieuwe modulaire opleiding samenstellen. Daar wil ik op deze plek mijn grote waardering voor uitspreken.” 

Voor meer informatie over deze modulaire opleiding: Hovenier Historisch Groen.