Staatssecretaris Gunay Uslu maakt kennis met erfgoedsector

9-6-2022 | Staatsecretaris van Cultuur, Gunay Uslu heeft deze week in Haarlem kennis gemaakt met een brede vertegenwoordiging van de monumentensector. De Federatie Instandhouding Monumenten organiseerde een fantastische middag in de HH Anna en Mariakathedraal in Haarlem.

Samen met Aafke van der Werf (Vakgroep Restauratie), Jacques Monasch (Stichting ERM) en Yvonne Ploum (Erfgoed Academie) lichtte Richard Westhof namens het NCE het thema ‘Investeren in kwaliteit en vakmanschap Monumentensector’ toe en bracht daarbij een belangrijke boodschap over om de continuïteit van het restauratieonderwijs te waarborgen. 

In de beleidsperiode 2018-2021 ontwikkelde het NCE gesteund met een geweldige subsidie van de minister van OCW en samen met de restauratiebranches 11 prachtige nieuwe restauratieopleidingen. Inmiddels hebben honderden restauratievaklieden en erfgoedprofessionals een NCE-diploma gehaald. 

Nu door! Om dat te realiseren heeft het NCE de staatsecretaris gevraagd de projectmatige financiële ondersteuning aan het NCE om te zetten naar een structurele financiële ondersteuning. Dat zou een goed fundament leggen onder het behoud van vakmanschap en dus een kwalitatief goede instandhouding van ons erfgoed.