Vakmanschap inspecteurs gebouwd erfgoed stoelt op degelijke opleiding

24-6-2022 | Op 23 juni jl. ontvingen 13 studenten het diploma van de opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed uit handen van de voorzitter van MonumentenwachtNL, Harald Hendrix: “Goed zorgen voor monumenten is een kwestie van vakmanschap: een ambachtelijke benadering van vaak kwetsbare gebouwen, kennis van materialen en technieken, die vroeger gemeengoed waren. Als organisatie wil Monumentenwacht Nederland blijvend inzetten op een degelijke en bij deze tijd passende opleiding voor onze wachters. De NCE-opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed voorziet daarin.”

In de opleiding Inspecteur Gebouw Erfgoed verwerven de studenten in korte tijd een goede basiskennis om gebouwd erfgoed te inspecteren. Ze leren alle bouwkundige onderdelen van de wijde variatie aan erfgoed die ons land, met zijn ruim 60.000 rijksmonumenten en circa 40.000 gemeentelijke monumenten, kent. Aan de hand van de uitvoeringsrichtlijnen en de restauratieladder van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) leren de studenten schades herkennen, oorzaken achterhalen en een goed advies aan de opdrachtgever uitbrengen.

“Dit is een specifiek vakmanschap, dat monumentenwachters nu al bijna een halve eeuw inzetten voor het behoud van ons erfgoed. Dat vakmanschap rijpt in de praktijk, maar stoelt ook op een degelijke opleiding”, aldus Hendrix, “zeker nu in een rap tempo nieuwe technische hulpmiddelen beschikbaar komen – van inspecties met drones tot 3D simulaties – is het bijhouden van het vak meer dan ooit een essentieel onderdeel van het beroep van monumentenwachter.”

De kersverse gediplomeerde inspecteurs gebouwd erfgoed zijn Johan Strijk (Kijlstra Betonmortel), Steven Jan Spannenburg (Houtbewerking Spannenburg), Coraline Vester (zelfstandig architect/energieadviseur), Andries Braaksma (Monumentenwacht Groningen), Wytse Tjepkema (Monumentenwacht Fryslân), Florian Bobbe (Monumentenwacht Drenthe), Peter Hoebe (Monumentenwacht Noord-Holland), Lisa Veltman en Roy Beijer (Monumentenwacht Zuid-Holland), Bart Hoogkamer (Monumentenwacht Utrecht), Stein Schenning, Erik van der Lee en Bram van der Wende (Monumentenwacht Noord-Brabant).

De opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed is bedoeld voor beginnende monumentenwachters, inspecteurs van bouwkundige adviesbureaus en medewerkers van (restauratie)bouwbedrijven, gespecialiseerde aannemers en professionele beheerders van bouwkundig erfgoed. De opleiding is ontwikkeld i.s.m. MonumentenwachtNL, de Vakgroep Restauratie, de Federatie Grote Monumentengemeenten, de Vereniging Architecten werkzaam in de Restauratie en de Vereniging  Adviesbureaus Monumentenzorg. 

Interesse? 

Voor 2023 staat de opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed ook weer op de planning. Geïnteresseerden kunnen zich melden via Inspecteur Gebouwd Erfgoed

Fotobijschrift: De gediplomeerden van links naar rechts, staand Roy Beijer, Stein Schenning, Bram van der Wende, Erik van der Lee, Peter Hoebe en Bart Hoogkamer; zittend Harald Hendrix (voorzitter MonumentenwachtNL), Steven Jan Spannenburg, Coraline Vester, Lisa Veltman, Andries Braaksma en Johan Strijk. (Foto: René van de Burg)