Veel jongeren bereikt met campagne Toekomst in erfgoed

20-1-2021 | Het afgelopen half jaar heeft het NCE een online campagne onder de titel Toekomst in Erfgoed gevoerd om jongeren bekend te maken met de mooie restauratie-ambachten en de manier waarop je restauratievakman/-vrouw kunt worden. Marketing adviseur Anita Portanje zette de campagne op i.s.m. Sarina Boontjes van marketingbureau Indrukwekkend. De resultaten smaken naar meer. We gaan dan ook in ieder geval voorlopig door met de campagne. 

Voor het behoud van ons erfgoed zijn restauratievaklieden nodig. “Dat klinkt eenvoudig, maar de restauratieberoepen zijn niet zó bekend bij jongeren en hun ouders, dat we er vanuit kunnen gaan dat er automatisch voldoende in restauratie gespecialiseerde timmerlieden, metselaars, voegers, leidekkers, et cetera et cetera zullen zijn als straks de huidige generatie vaklieden met pensioen gaat”, vertelt Anita, “het NCE heeft voor 12 vakdisciplines filmpjes laten maken, die kort en bondig laten zien wat restauratievaklieden doen en wat het ambacht inhoudt. Om de filmpjes  onder de aandacht te brengen bij jongeren van 12 tot 18 jaar ontwikkelden wij de campagne ‘Toekomst in erfgoed’ die van juli tot en met december 2020, online te bekijken was op Facebook, Instagram en Youtube. De campagne is tot stand gekomen in samenwerking met Sarina Boontjes van marketingbureau Indrukwekkend.”

Top 3 meest bekeken films jongeren

“Voorafgaand aan de campagne hebben we de zogenaamde loopbaancarrière van restauratievaklieden in kaart gebracht en gekeken op welke momenten jongeren in aanraking komen met de loopbaanmogelijkheden die de restauratie biedt. We zagen dat er in het basis- en voorgezet onderwijs een hiaat is als het gaat om voorlichting over beroepen in de restauratie. Acties als het uitnodigen van schoolklassen voor een speciaal jongerenevenement tijdens de vakbeurs Monument of workshops tijdens de Erfgoedweek van het Corderiuscollege in Amersfoort waren erg leuk en er werd positief op gereageerd. We hebben er tientallen jongeren mee bereikt maar we wilden (veel) meer jongeren bereiken. Om dat voor elkaar te krijgen, lag een campagne op de social media voor de hand.”

Top 3 meest bekeken films Ouders

“Het doel van de campagne is om een zaadje te planten bij de jongeren, hun nieuwsgierigheid te wekken en te laten zien dat er geweldige mogelijkheden liggen in de restauratiewereld. De bedoeling is niet zozeer om jongeren direct te werven voor de restauratie-opleidingen van het NCE, want er gaat nog een heel traject aan vooraf voordat je zover bent. Nee, het gaat echt om het aanwakkeren van enthousiasme, liefde zo je wil, voor het restauratievak. Dat is goed gelukt! We hebben zowel de jongeren als hun ouders goed weten te bereiken via Instagram, Facebook en Youtube. Jongeren nemen een beslissing voor hun vervolgopleiding meestal met hun ouders samen, vandaar dat we zo blij zijn met het bereik onder deze doelgroep. Het resultaat is uitermate positief en ik vind het dan ook erg leuk dat het NCE de campagne doorzet in 2021.”

Meten is weten

Tijdens de campagne Toekomst in erfgoed worden de vakfilmpjes vertoond op de social media. Kijkers kunnen doorklikken naar een speciale webpagina over de route naar restauratievakmanschap.