Wat heeft het NCE de erfgoedprofessional te bieden in 2023?

16-11-2022 | Wie onze programmabrochure via de post krijgt, heeft het al gezien. Onze samenwerking met het Nationaal Restauratie Centrum is weer een stapje inniger geworden. We delen huisvesting, staan samen op beurzen zoals de vakbeurs Monument en nu hebben we onze programmabrochures samengevoegd. In het boekje vind je 16 opleidingsmogelijkheden bij het NCE en 26 bij-/nascholingsopties bij het NRC. Daar zijn we heel trots op!

Nieuw in 2023: opleiding Restauratie Zinkwerker

Dit voorjaar zijn we benaderd door de vakvereniging de Zinkmeesters, die de belangen van 20 zinkbedrijven behartigt. Deze beroepsgroep heeft behoefte aan een eigen, specialistische restauratieopleiding, helemaal gericht op zinkwerk bij monumenten. Binnen de opleiding Restauratie Leidekker & Loodgieter is al het een en ander aan lesmateriaal over zink ontwikkeld. Dit gaan we met een klankbordgroep uitwerken tot een eigen opleiding Restauratie Zinkwerker. We verwachten deze opleiding in het najaar van 2023 te kunnen aanbieden.

Schrijf je in voor de studiemodules Restauratie Roerend Erfgoed!

De afgelopen jaren hebben we samen met restauratoren van Restauratoren Nederland, Art Restorers Association Nederland en Restauratoren Vereniging Noord drie studiemodules ontwikkeld over discipline overstijgende onderwerpen. Inmiddels zijn docenten geworven, data geprikt en locaties gereserveerd. Restauratoren kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de studiemodules Chemie, Documentatie en Ethiek:

Start vijf NCE-opleidingen

In het eerste kwartaal van 2023 starten maar liefst vijf opleidingen bij het NCE. Wees op tijd om je in te schrijven!

Januari 2023:

Februari 2023:

Maart 2023:

Toolbox Veiligheid in de restauratie

Veiligheid op de werkplek verdient onze niet aflatende aandacht. Iedereen wil aan het eind van de werkdag weer gezond naar huis. Op de restauratiebouwplaats kun je specifieke risico’s tegenkomen, die samenhangen met de conditie van het monument of met de ingrepen, die gepleegd worden. Specialistische restauratiekennis maakt hét verschil tussen veilig en onveilig. Afgelopen jaar hebben we daarom een toolbox ontwikkeld onder de titel Veiligheid in de restauratie. In een uur tijd krijgen restauratiemedewerkers inzicht in de risico’s en weten ze waar ze de kennis kunnen halen voor een veiligere werkplek. De toolbox kan plaatsvinden bij bedrijven of op de bouwplaats.

Mail ons via info@erfgoedopleidingen.nl om een datum, tijd en plaats voor een toolbox meeting te reserveren.

“De restauratiesector verdient goed onderwijs.
Dat is nodig om de kwaliteit van restauratiewerk hoog te houden en de kwaliteitsketen voor de instandhouding van monumenten te versterken.”

Hans Boogert, voorzitter van de Vakgroep Restauratie en directeur van Bouwbedrijf Boogert