We overleggen wat af: vorderingen Masterplan 2018-2021

14-3-2019 |Om de missende schakels in het restauratieonderwijs voor 14 vakdisciplines in te vullen is veel overleg nodig. Met heel veel mensen. Dat vinden we fantastisch, want zo kunnen we restauratieopleidingen ontwikkelen die goed aansluitend bij de wensen vanuit de verschillende professies. Afgelopen weken spraken we met vertegenwoordigers vanuit het historisch groen, de leidekkers en de restauratoren van roerend erfgoed.  We geven u graag een korte impressie van de bijeenkomsten.

Hoveniers Historisch Groen

Afgelopen dinsdag hebben de branche-partners in het Groen Erfgoed* en het NCE een mooie stap voorwaarts gezet in de realisering van een branche-opleiding. Afgesproken is om de eerste basismodule Hovenier Groen Erfgoed te gaan ontwikkelen. Hiermee draagt de SBB het dossier over aan het NCE. Wij gaan aan de slag!

*SKGE (Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed), Gilde van Tuinbazen, Ver. Erfgoedhoveniers en de VHG (ver. Hoveniers en Groenvoorzieners).

Staand van links naar rechts: John Menges (Stichting Onderwijs Groenvoorziening / Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners), Klaas Boeder (Kwaliteitsbewaker NCE), Jos Nij Bijvank (vertegenwoordiging van GRC), Natasja Lensvelt (RCE, specialist Groen Erfgoed), Ruurd van Donkelaar (Vereniging Kennisonwikkeling Groen Erfgoed - VKGE), Arnold Duin (SBB)

Zittend van links naar rechts: Mohammed Annati (SBB), Gerrit Reijm (Vereniging Erfgoedhoveniers), Jephta Dullaart (NCE), Agnes van Alphen (NCE), Hennes Claassen (Gilde van Tuinbazen), Deyke van Donkelaar (Groenadvies), Jan-Willem Edinga (VKGE)

Leidekkers

De werkgroep 'Ontwikkeling opleiding restauratie-leidekken' heeft een aantal stappen gezet op weg naar een nieuwe opleiding voor leidekkers in de restauratie. De inhoud en de leslijnen zijn bepaald en de taken zijn verdeeld.

Bouwhistoricus en NCE-docent Willard van Reenen gaat de lesstof samenstellen en schrijven. NCE-opleidingscoördinator Joop Jansen zal als deelprojectleider zorgen dat de opleiding in februari 2020 van start kan gaan. Het wordt een twee-jarige MBO 3-opleiding, die ook als brancheopleiding gegeven zal worden. De lessen worden gegeven in 5 maanden per schooljaar in de winterperiode, op één dag in de week. We werken nauw samen met Piet Jacobs van GAan in de Bouw, waar de allround opleiding op niveau 2 wordt georganiseerd op een vergelijkbare wijze als bij het NCE. 

Van links naar rechts: Chris Pronk, Wim Verhoeven, Piet Brand (allen Nederlandse Vereniging van Leidekkers), Willard van Reenen, Joop Jansen, Klaas Boeder, Agnes van Alphen (allen NCE) en Piet Jacobs (GAan in de Bouw; GA staat voor Gespecialiseerde Aannemers).

Restauratoren roerend erfgoed

Met alle partijen uit de restaurarorensector* om de tafel: weer een stapje gezet naar een breed gedragen cursusprogramma voor aanvullende scholing voor restauratoren in roerend erfgoed. Met de komst van het Restauratoren Register, ontwikkeld door de stichting ERM, zal er een stijgende behoefte zijn aan permanente scholing van professionals. Het NCE helpt graag mee deze kennisbehoeften uit het veld te realiseren en te faciliteren.

*Restauratoren Nederland, ARA Nederland, Restauratie Convergent, Restauratoren Vereniging Noord, Reinwardt Academie, UvA Conservering en Restauratie, Museum Boymans van Beuningen, Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting ERM #RestauratorenRegister #levenlangleren

Bekijk hier alle plannen: Masterplan 2018-2021.