Wie wint de nieuwe titel: NCE-Erfgoedstudent 2023?

22-2-2023 | Naast het organiseren van goede restauratieopleidingen wil het NCE de bekendheid van het restauratievak vergroten. Dat doen we door social mediacampagnes gericht op jongeren en hun ouders. Dat doen we door het opzetten van de NCE-Erfgoedschool, waarvan momenteel de eerste editie loopt in de regio Noord-Brabant/Nijmegen. En dat doen we door het uitroepen van één van onze oud-studenten tot ‘NCE-Erfgoedstudent 2023’. Wie wint deze mooie titel als eerste?

Wat houdt de titel NCE-Erfgoedstudent in?

De titel NCE-Erfgoedstudent is een blijk van waardering en erkenning voor de inzet van een oud-student in zijn/haar ontwikkeling tot vakman/-vrouw in de erfgoedsector. Dat word je niet zomaar, het vraagt doorzettingsvermogen, leergierigheid, precisie en geduld. Het doel van de titel is om op een positieve manier aandacht te schenken aan het belang van opleiden en het behoud van vakmanschap in de erfgoedsector. De titel NCE-Erfgoedstudent is de waardige opvolger van de NCE Meester-Gezelprijs, die het NCE in 2020 organiseerde (1).

Wie komen in aanmerking voor de titel NCE-Erfgoedstudent?

Nu er bij het NCE jaarlijks bijna 200 studenten deelnemen aan de opleidingen introduceren we een nieuwe variant van de prijs, die dichter bij het NCE en zijn studenten staat: de titel NCE-Erfgoedstudent. Het is de bedoeling dat de titel één keer per twee jaar wordt toegekend aan één van de oud-studenten van het NCE. Voor deze eerste editie van de titel dingen alle studenten mee, die hun diploma behaalden in de peridode 1 juni 2020 - 31 juli 2022.

Opzet

In de periode 1 juni 2020 - 31 juli 2022 behaalden ruim 115 studenten hun diploma bij verschillende edities van 6 NCE-opleidingen (2). In deze periode werden diploma’s uitgereikt voor de opleidingen Specialist Restauratie Timmeren/Metselen (3 edities), Professional Restauratie (1 editie), Inspecteur Gebouwd Erfgoed (2 edities), Restauratie Leidekker & Loodgieter (1 editie), Erfgoed Rietdekken (2 edities) en Restauratie Voegen (1 editie). Per editie draagt de opleidingscoördinator één student voor, die als beste student van de desbetreffende editie en opleiding uit de bus komt rollen.

Criteria

De studenten worden aan meerdere criteria voor de NCE-Erfgoedstudent getoetst. Naast een aantal algemene criteria geldt bij de verschillende opleidingen en vakgebieden een aantal specifieke eisen. De criteria zijn onder meer de behaalde cijfers, meedoen in de les, werkhouding, toegevoegde waarde leveren in de lessen en het niveau van ingeleverde (eind-)opdrachten.

Jury

De jury bestaat uit drie leden, te weten Simon Angel (juryvoorzitter en voorzitter NCE), Marc van Roosmalen (Rijksvastgoedbedrijf/architect) en Michiel van Hunen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Marc van Roosmalen en Michiel van Hunen waren ook jurylid bij de NCE Meester-Gezelprijs. Simon Angel is sinds 1 januari 2023 voorzitter van het NCE.

Prijzen

Uit de 10 voorgedragen kanshebbers selecteert de jury allereerst drie genomineerden. Uit deze drie kiest de jury dan vervolgens de winnaar, die de titel NCE-Erfgoedstudent krijgt. De winnaar ontvangt een prijs van € 1.000,-- te besteden aan gereedschap en/of vakliteratuur en de nummers 2 ontvangen ieder een prijs van € 500,-- eveneens te besteden aan gereedschap en/of vakliteratuur. Op vrijdag 24 maart a.s., tijdens de eerste NCE-studiemiddag voor al onze studenten en oud-studenten op Paleis Het Loo, wordt bekend gemaakt wie de NCE-Erfgoedstudent 2023 is geworden.

(1)    Lees hier verder over de NCE Meester-Gezelprijs: https://www.erfgoedopleidingen.nl/nieuws/gerard-kleijn-en-thomas-van-harten-winnen-eerste-nce-meester-gezelprijs-

(2)    In dezelfde periode waren ook studenten bezig of juist net begonnen met enkele van de genoemde opleidingen. De opleidingen Erfgoed Schilderen, Hovenier Historisch Groen en Restauratie Glazenier bestaan uit resp. 7, 5 en 8 blokken, die verspreid over verschillende jaren gegeven worden. De studenten die deze opleidingen volgen, zijn nog volop bezig met de opleiding. We verwachten de eerste diploma’s mogelijk aan het einde van het jaar. Zij dingen mee voor een volgende editie van de prijs.