“Vak Organisatie Bouwproces verbreedt blikveld timmerlieden”

20-9-2017 | Dat is tenminste het doel van NCE-docent Joep Grooten met lessen over de organisatie van het bouwproces binnen de opleiding Specialist Restauratie Timmeren. Begin september zijn 15 vaklieden begonnen aan deze nieuwe MBO-4 opleiding. Grooten vertelt over zijn kijk op het docentschap en over de inhoud van het vak dat hij dagelijks in de praktijk uitoefent.

Organisatie Bouwproces is een zeer breed vakgebied. Grooten verwoordt de uitdaging zo: “Krijg ik het vak wel overgebracht? Een goede vakman hoeft nog geen goede leraar te zijn en andersom, een goede leraar hoeft nog geen goede vakman te zijn. Dat wordt wel eens vergeten in de bouw. Ik geef eerst maar eens 12 lessen. Na het eerste examen hoor ik graag de feedback.”

Het bouwproces is meer dan alleen de uitvoering, daar hoort ook planvorming bij en nazorg. “Ik wil het vak zo geven dat timmerlieden zien dat er in de organisatie van het bouwproces veel meer gebeurt, dan zij waarnemen vanuit hun blikveld. Zo ontstaat er meer begrip voor het bouwproces en kunnen timmerlieden hun werk beter doen. Iedere fase heeft zo zijn ingewikkeldheden. In de werkvoorbereidingsfase is de compleetheid van de gegevens essentieel, terwijl het in de uitvoering erop aan komt dat je om kunt gaan met wijzigingen. En in de beheerfase moet je doordrongen zijn van de noodzaak van onderhoud, anders wordt het niks. In bouwprocessen ontstaan vaak frustraties door onbekendheid van ieders rol en verantwoordelijkheid in de hele keten, maar als je beter zicht hebt op hoe het in elkaar steekt, zal je daar minder last van hebben en kun je je werk met meer plezier doen. Dat is winst.”

Grooten kent de organisatie van het bouwproces van haver tot gort: “Het is dagelijkse kost voor mij. Ik werk zowel aan de zijde van de opdrachtgever,als van de aannemer en ken en herken daardoor de specifieke problemen waar ieder partij in het proces mee te maken heeft in de verschillende fases. Ieder heeft zijn rol in het proces.”

.

Wil je alvast een voorproefje? Lees dan hier het eerste hoofdstuk van het vakboek: Vakboek OB1 Organisatie bouwproces in de restauratie.
Meer weten over de gehele opleiding? Kijk dan hier: Opleiding Specialist Restauratie Timmeren.