Opleiding Erfgoed Schilderen brengt monumentaal onderhoud naar een hoger plan!

27-5-2020 | De inschrijving voor de eerste twee modules van de opleiding Erfgoed Schilderen is van start gegaan. Een mooi moment voor alle betrokkenen bij de ontwikkeling van deze opleiding. Mark Hulsen, sectormanager restauratieschilders bij OnderhoudNL*, is er blij mee:“In het schilderonderwijs is met de nieuwe NCE-opleiding Erfgoed Schilderen een lacune opgevuld.”

Mark is op een missie, namelijk om de restauratiesector goed op de kaart te zetten bij de bij OnderhoudNL aangesloten schilderbedrijven en bovenal bij de opdrachtgevers “Er waren al MBO-opleidingen voor regulier schilderwerk en Restauratie en Decoratie Schilderen. Voor uitvoerend onderhoud aan monumenten en monumentale ondergronden ontbrak een opleiding op MBO-4 niveau”, vertelt Mark, “met de opleiding Erfgoed Schilderen kunnen onderhoudsschilders hun werk aan monumenten meer tot een kunst verheffen door anders naar het werk te kijken en rekening te houden met de monumentale ondergrond. De regels voor verantwoord erfgoedbeheer uit de uitvoeringsrichtlijn bieden hiervoor houvast.”

Betrokkenheid bedrijfsleven erg positief

In de nieuwe opleiding is volop aandacht voor deze uitvoeringsrichtlijn Historisch schilderwerk (URL 4009) van de Stichting ERM. “Dat is belangrijk om de kwaliteit van onderhoudsschilderwerk aan monumenten naar een hoger plan te tillen zodat het werk uitgevoerd wordt volgens de afspraken en normen die voor monumenten gelden”, aldus Mark. Mark heeft in de klankbordgroep meegedacht over de inrichting van de opleiding en de aansluiting op de inhoudelijke en praktische behoeften van de sector. Ook heeft hij samen met een aantal gerenommeerde schildersbedrijven de lesstof mede beoordeeld. De betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven heeft Mark als erg positief ervaren. Sterker nog, deze is essentieel, zegt hij!

“Werken aan monumenten vraagt om specialistische vakkennis. Zo zal een gespecialiseerd Erfgoed schilder altijd kijken naar de authentieke waarde van het oorspronkelijke verfsysteem en de waarde van de ondergronden. “OnderhoudNL hecht eraan dat schilders hun vakkennis voor het schilderwerk aan monumenten verdiepen met de opleiding Erfgoed Schilderen. Ook zien we graag dat schildersbedrijven hun deskundigheid uitbouwen en zich gaan certificeren als erkend restauratie schildersbedrijf. Daarom ondersteunen we de deelnemers van leden van OnderhoudNL met een bijdrage in de opleidingskosten.”

Meer informatie/inschrijven voor de opleiding Erfgoed Schilderen

Voor meer informatie over de opleiding Erfgoed Schilderen en inschrijven voor de eerste twee modules kunt u terecht op: Opleiding Erfgoed Schilderen.

Naast zijn betrokkenheid bij de restauratiesector zet Mark zich in voor de sectoren Industrieel en Glaszetbedrijven van OnderhoudNL.

Leden klankbordgroep (op alfabetische volgorde van organisaties):

 • Rob Crevecoeur, Atelier Amati
 • Marcel de Kroon, Gelders Landschap en Kastelen
 • Wilfred Mengerink, Monumentenwacht Gelderland / docent NCE
 • Agnes van Alphen, Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen
 • Klaas Boeder, Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen
 • Mirjam ten Hove, Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen
 • Marcel van der Borden, Nimeto Utrecht
 • Aad Buller, OnderhoudNL
 • Mark Hulsen, OnderhoudNL – Sector Restauratieschilders
 • Gert Jan Oostveen, Oostveen Meesterschilders / voorzitter Schildersvakopleiding Zutphen
 • Michiel van Hunen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
 • Hein Polinder, Schildersvakopleiding Zutphen
 • Gerard Scholten, Stichting ERM
 • Gerrit Jan van Triest, Van Triest Schilders / bestuurslid OnderhoudNL sector restauratieschilders
 • Hans Wolters, Wolters Vastgoedonderhoud / voorzitter OnderhoudNL sector restauratieschilders