Opleiding Erfgoed Schilderen start in januari 2022 in Goes!

23-6-2021 | Dat is te danken aan het initiatief van Peter de Muijnck, projectleider bij Noom Schildersbedrijf in Sint Maartensdijk. Peter zet zich in om het aantal schilders op peil te houden in Zeeland. Ferdinand Wieman, sectormanager OnderhoudNL Restauratieschilders, juicht het initiatief toe. OnderhoudNL werkt hard aan aandacht voor certificering in de restauratieschildersbranche. Vanuit het NCE zijn we blij met zulke enthousiaste partners, want sámen lukt het om de opleiding te organiseren. 

Noom Schildersbedrijf is een middelgroot schildersbedrijf, dat sinds begin 2021 het ERM-certificaat van erkend schildersbedrijf voor restauratie voert. Peter legt uit wat het belang is van het bedrijf: “We zien al jarenlang aankomen dat de oudere generatie schilders de pensioengerechtigde leeftijd gaat bereiken en dat er weinig instroom is in het vak. Vanuit Noom proberen wij de instroom op peil te houden door presentaties te geven op middelbare scholen. We vertellen de jongeren dat ze een opleiding met werken kunnen combineren en dus gelijk gaan verdienen als ze voor het schildersvak kiezen. Binnen ons bedrijf groeit het aantal leerlingen nu gelukkig. We hebben zes leerlingen op een bedrijf van 42 mensen. Binnen Noom kunnen leerlingen doorgroeien naar allround vakman / voorman of leermeester.

Foto: Peter de Muijnck (l) en Ferdinand Wieman (r).

Kennis op peil houden

“Je wilt de kennis, die je in je bedrijf hebt, op peil houden. Het ERM-certificaat geldt voor je bedrijfsbrede organisatie en aanpak. Met de opleiding Erfgoed Schilderen kunnen we de kennisbehoefte bij de individuele schilder vervullen”, vervolgt Peter, “er is zoveel te leren in ons vak. Ik heb zelf ook een aantal opleidingen op zak en ik merk dat je hierdoor verder kan komen. Het feit dat je medewerkers een opleiding volgen en dat je als bedrijf gecertificeerd bent, is een verkoopkans. We merken dat opdrachtgevers dit enorm waarderen. Daarnaast behoort scholing ook tot de ERM-eisen voor certificering, dus vrijblijvend is het niet.

Denken om de toekomst

“Via Ferdinand Wieman van OnderhoudNL - Restauratieschilders ben ik bekend geraakt met de NCE-opleiding Erfgoed Schilderen. En ik wist dat bij Bouwmensen Goes voor timmerlieden en metselaars door NCE de opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen is georganiseerd. Dat moet ook kunnen voor de schilders vond ik” aldus Peter, “nu de opleiding naar Goes komt, is het zaak voldoende deelnemers te werven. Vanuit Noom doen een aantal schilders mee en ik heb zelf ook bedrijven gesproken. Er is wat schroom en mensen zijn bezig met de waan van de dag, maar ik zeg dan: denk om de toekomst! De uitstroom in ons vak is hoog. Tien jaar geleden waren er nog duizenden vaklieden meer in onze branche, dan dat nu het geval is. Die dalende trend moeten we keren en het kan ook. Scholieren klussen op de middelbare school al bij in vakanties of als bijbaan. Die moet je het vak in trekken. Er zijn kansen genoeg, ook voor VMBO-ers die door willen groeien naar kaderfuncties.”

Groeiende belangstelling aanwakkeren

Ferdinand Wieman is erg blij met het initiatief van Peter. Zo’n 8 maanden geleden nam hij het stokje over van Mark Hulsen, die voorheen vanuit OnderhoudNL ijverde voor het restauratieschildersvak: “We hebben veel aandacht gegeneerd voor de ERM-certificering en voor de NCE-opleiding Erfgoed Schilderen. We stimuleren onze (potentiële) leden zoveel mogelijk om te certificeren en te investeren in kennis en opleiding. De belangstelling is groeiende en dat wakkeren we graag aan. Om aan monumenten te kunnen werken moet je je als schildersbedrijf echt focussen om je kennisniveau op peil te brengen en kwaliteit te kunnen leveren.”

Monumenten verdienen een goed opgeleide erfgoedschilder

“Er zijn al twee lichtingen gestart met de opleiding Erfgoed Schilderen. En dat het NCE de opleiding nu gaat organiseren in Goes, is echt top! De lessen vinden plaats bij de Schildersvakopleiding in Goes. We gaan ons best doen om te zorgen dat voldoende deelnemers cq. andere bedrijven aanhaken”, vertelt Ferdinand, “vanuit OnderhoudNL leggen we contact met bedrijven die in de aanloop naar certificering zitten. We geven veel voorlichting over certificering en hebben een handig handboek gemaakt om bedrijven door het certificeringsproces te helpen. Dan hoeft niet ieder bedrijf opnieuw het wiel uit te vinden. Er is een mooie wisselwerking ontstaan tussen Stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg), het NCE, OnderhoudNL en Noom als initiatiefnemer voor deze editie van de opleiding in Goes. Er zijn genoeg bedrijven in Zeeland en West-Brabant. En bovendien staan er in Zeeland zoveel mooie monumenten die het verdienen om op de juiste manier te worden onderhouden. Dat is niet alleen mooi voor de schildersbedrijven, maar vooral ook voor de maatschappij!”

Aan enthousiasme en visie geen gebrek bij Peter en Ferdinand!

Voor meer informatie over de opleiding: Erfgoed Schilderen.