Opleiding Professional Restauratie: 4 uitstroomprofielen en gevalideerde examens

21-9-2022 | De tweejarige opleiding Professional Restauratie is weer begonnen. De studenten kunnen nu een uitstroomprofiel kiezen; aanleiding om de examens tegen het licht te houden en te valideren met de systematiek van de geaccrediteerde examenleverancier Stichting Consortium Beroepsonderwijs (SCB). NCE-kwaliteitsbewaker Willard van Reenen voerde de validatie uit in samenwerking met Hetty van den Berg van het SCB. Een monnikenwerk, maar zeer de moeite waard. 

Het NCE biedt branche-opleidingen aan en is dus niet verplicht om de examens te valideren, maar er zijn een aantal belangrijke voordelen om het toch te doen. Het valideren van de examens naar de wettelijke eisen geeft een signaal af aan de restauratiebranche en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) (1), dat het NCE zeer serieus bezig is met lesgeven en toetsen. Daarnaast worden de opleidingen op verschillende plaatsen in het land gegeven en vaak door verschillende docenten. Met gevalideerde examens worden de studenten op een uniforme, gelijkwaardige wijze getoetst en hanteren de docenten allemaal dezelfde heldere set van indicatoren om de prestaties van de student te beoordelen.

“Bij het SCB zit de kennis hoe je op een goede wijze een valide examen in elkaar zet, dat voldoet aan de wettelijke eisen en werkbaar is voor de inspectie”, legt Willard uit. “Van Hetty kreeg ik de SCB-sjablonen om in te vullen met de opleidingsinformatie uit het kwalificatiedossier (KD). Dit zijn gedetailleerde beschrijvingen van de inhoud en doelen van de opleiding. Voor alle NCE-opleidingen zijn kwalificatiedossiers (KD’s) opgesteld in de geest van, en de structuur volgend van, officiële KD’s. Vervolgens heeft Hetty de ingevulde sjablonen gecontroleerd en adviezen gegeven om de examens naar het gewenste kwaliteitsniveau te brengen. In onderlinge afstemming hebben we de examens definitief gemaakt, waarna ze zijn vastgesteld door de examencommissie van het SCB. Tot slot zijn ze geregistreerd in Digibib, de database van examens van het SCB.”

Vier uitstroomprofielen

Aanleiding voor de validatie van de examens van de opleiding Professional Restauratie  is het feit dat de opleiding nu aan de studenten keuze biedt uit vier verschillende uitstroomprofielen. Dit doet recht aan de professionele achtergrond van de studenten. De vier uitstroomprofielen zijn:

  • uitvoerenden bij aannemers en gespecialiseerde aannemers, 
  • medewerkers van bureaus van restauratiearchitecten en restauratieadviseurs, 
  • overheden (gemeenten, provincie, rijk) en
  • inspecteurs gebouwd erfgoed en monumentenwachters. 

Een deel van de opleiding en de praktijkopdrachten zijn voor alle studenten hetzelfde. In het examen voor het profieldeel komt de essentie van  de eigen beroepspraktijk van de student aan de orde. De studenten maken in totaal vijf opdrachten. In het eerste jaar kiezen de studenten twee opdrachten uit een set van acht. De beoordeling en feedback van de docenten bereidt hen voor op wat er van hen verwacht wordt bij het maken van de examenopdrachten in het tweede jaar. 

Opdrachten

In het tweede jaar maken de studenten drie opdrachten. De eerste opdracht luidt ‘werk een plan voor constructieherstel uit voor een bouwdeel of historisch interieur’. Deze opdracht biedt de studenten ruimte om de opdracht aan te laten sluiten op hun eigen beroepspraktijk. De tweede opdracht is gekoppeld aan de uitstroomprofielen en is zo in elkaar gestoken, dat de essentie van het dagelijks werk van de student getoetst wordt. De derde en laatste opdracht is het opstellen van een periodiek instandhoudingsplan. Dit is zo belangrijk in de zorg voor het erfgoed, dat iedereen, die op MBO4+ niveau werkt in de restauratie, dit moet kunnen. 

“Bij het NCE zijn we constant bezig met evalueren en verbeteren van onze opleidingen”, besluit Willard. “Met de validering van de examens voor de opleiding Professional Restauratie is weer een mooie stap gezet in de professionalisering van het erfgoedonderwijs. Rest mij namens het NCE Hetty van den Berg en  Harald Leeuwis van het SCB hartelijk te danken voor hun steun en inzet om de examens te valideren.”

Leestip

Lees ook een eerder interview met Harald Leeuwis: Ook kwaliteit examens NCE wordt geborgd.

(1)Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen staat voor kwaliteit. Daarom is NCE lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Bovendien bezit NCE het NRTO-keurmerk, een erkenning voor onze kwaliteit en professionaliteit.

Fotobijschrift: de nieuwe groep studenten maakte op de eerste lesdag (9-9-2022) kennis met elkaar en met het NCE op onze leslocatie in het Klooster Ter Eem in Amersfoort (zie foto's hieronder). In de middag bezochten de studenten het monumentale voormalige zendstation Radio Kootwijk op de Veluwe (foto's hierboven).