“Opleiding Professional Restauratie waardevol voor mijn hele toekomst”

8-7-2020 | Thijs Verstraaten is werkvoorbereider bij Aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V.. De afgelopen twee jaar reed hij iedere vrijdag naar het Klooster Ter Eem in Amersfoort voor de NCE-opleiding Professional Restauratie. Op vrijdag 3 juli mocht hij zijn diploma in ontvangst nemen. Een mooie prestatie, want we weten dat de opleiding Professional Restauratie pittig is. We vroegen Thijs naar zijn ervaringen en wat hij van de lessen nu in de praktijk kan toepassen. 

Waarom ben je aan de opleiding Professional Restauratie begonnen?

Ik ben werkzaam als werkvoorbereider bij een restauratie-aannemer en wilde mijn kennis op restauratie gebied verbreden en uitdiepen. Onze directeur verwees mij toen naar de opleiding Professional Restauratie. Dus gelijk op internet de opleiding opgezocht. Ik kon toentertijd niet echt goed opmaken wat de opleiding nu precies inhield, maar toch besloten om mezelf in te schrijven.

Wat heb je in deze opleiding vooral geleerd?

Ik heb veel geleerd over allerlei processen in de restauratie, van opname, voorbereiding tot uitvoering en over de historie achter bepaalde materialen, details en uiteraard bouwstijlen. Hierdoor krijg je een hele andere blik op bepaalde zaken. Al deze opgedane kennis draagt er nu aan bij dat ik betere keuzes kan maken in een restauratie en deze ook voldoende kan onderbouwen en overdragen richting derden. Tevens heeft de opleiding er aan bijgedragen dat ik het door ons en onze onderaannemers afgeleverde werk beter op kwaliteit kan beoordelen. Kortom, ik heb nu een goede en brede basis aan kennis op restauratiegebied, iets waar ik in de toekomst op kan voortbouwen en nog veel zal kunnen gebruiken.

Wat kon je direct toepassen in de praktijk?

Het mooie is dat ik gaandeweg de opleiding al diverse onderdelen heb kunnen toepassen in de praktijk. Zo waren we bij mijn huidige project, de herbestemming van klooster Groot Bijstervelt in Oirschot, bijna gelijktijdig bezig met het vervangen van de leibedekking van een klooster ten tijde van de lessen over leibedekking. Deze kennis kon ik direct mee naar buiten nemen en heeft mij enorm geholpen om het nieuw aangebrachte leiwerk te beoordelen op kwaliteit en of het leiwerk voldeed aan de uitvoeringsrichtlijn Historisch Leidak (URL 4010). Dit is een voorbeeld maar heb door de afgelopen twee jaar heen al vaak gemerkt dat ik nu meer kennis in huis heb en dus beter mijn werk kan doen en, niet te vergeten, op de manier zoals het hoort!

Wat vond je het leukste onderdeel van deze opleiding?

Het verbreden en uitdiepen van mijn kennis door interactief in de klas bezig te zijn en daarbij ervaringen van andere leerlingen en leraren uit de praktijk te horen. En natuurlijk de excursies, aan het einde van een blok was er altijd een excursie die aansloot bij de onderwerpen waar je het afgelopen blok over hebt gehad. Ik heb de omgang met de leraren als heel prettig ervaren en ben van mening dat zij hun kennis over het restauratievak op een goede manier overdragen. De opleiding valt of staat dan ook met de groep leraren die de opleiding geven en wij hebben bij onze opleiding een hele goede groep docenten tot onze beschikking gehad! Het leuke is dat je met je medeleerlingen nu ook een soort van netwerkje hebt en leuke dingen met elkaar deelt, of vraagstukken bij hen neer kunt leggen als je ergens niet uit komt. Ik ben gewoon erg blij dat ik deze opleiding heb mogen doen, iets waar ik mijn hele toekomst nog enorm veel aan zal hebben, en met heel veel plezier aan terug zal denken.

Meer informatie

De opleiding Professional Restauratie is één van de 11 vakopleidingen die het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen geeft. De nieuwe editie van deze opleiding start in september 2020. De opleiding is al voltekend , maar geef gerust je belangstelling aan. Mocht er een plaats vrijkomen, dan nemen we contact met je op.

Kijk voor meer informatie over deze opleiding of andere restauratie-opleidingen op www.erfgoedopleidingen.nl.

Lees hier het artikel over de diploma-uitreiking: Feestelijke diploma-uitreiking Professional Restauratie.

Foto’s:
Een stralende Thijs samen met zijn echtgenote Sylvana en het felbegeerde diploma Professional Restauratie. Foto: René van den Burg. 
Thijs beoordeelt de gerestaureerde wijzerplaat van klooster Groot Bijstervelt in Oirschot, een herbestemmingsproject, waarover Thijs een aantal praktijkopdrachten voor de opleiding Professional Restauratie gemaakt heeft.