Flinke boost voor restauratievakmanschap

4-7-2018 | Feestelijke diploma-uitreiking bij Burgy Bouwbedrijf in de werkplaats. Leerlingen, leermeester en directeuren en wij van NCE ook kijken terug op een succesvol eerste jaar. Iedereen terecht supertrots! Wat een geweldige investering in (behoud van) vakmanschap door Burgy Bouwbedrijf, du Prie Bouw en Ontwikkeling, Pronk Restauratie en Witte Bouw- en Aannemingsbedrijf.

Joop van Burk, NCE’s penningemeester, memoreerde het harde werken en het doorzettingsvermogen van de deelnemers. Ook dankte hij iedereen voor de uitgebreide feedback tijdens de evaluaties; met de waardevolle adviezen kunnen wij de organisatie van de opleiding volgend schooljaar in Breda en Arnhem weer een stukje verbeteren. Het eerste jaar was een echt pilotjaar, maar gelukkig heeft de opleiding er inhoudelijk niet onder geleden. NCE-docent Joop Jansen blikte kort terug op de examengesprekken over de praktijkopdrachten. Hier kwam goed naar voren dat hij met echte vakmensen te maken had. Deze vaklieden kunnen iets wat niet veel anderen kunnen!

Wilt u ook investeren in het restauratievakmanschap binnen uw bedrijf?

Deelnemers kunnen zich nog steeds aanmelden voor de opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen.
In het schooljaar 2018/2019 start de opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen in Breda bij de BouwSchool Breda en bij voldoende aanmeldingen ook in Arnhem-Doetinchem, bij het Gelders Restauratie Centrum in combinatie met het Graafschap College.
Wie geïnteresseerd is in deelname aan de opleiding en behoefte heeft aan een persoonlijk adviesgesprek, kan een afspraak maken met een van de docenten. Neem dan ajb contact op met NCE via 033-445 04 11 of info@erfgoedopleidingen.nl.

Timmerlieden kijken voor meer informatie en inschrijven hier: Specialist Restauratie Timmeren.
Metselaars kijken voor meer informatie en inschrijven hier: Specialist Restauratie Metselen.

Foto: De gediplomeerden van du Prie Bouw en Ontwikkeling (linksboven), Pronk Restauratie (rechtsboven), Witte Bouw- en Aannemingsbedrijf (linksonder) en Burgy Bouwbedrijf (rechtsonder)

Fotograaf: René van den Burg.