Met andere ogen kijken

21-3-2018 | Als afsluiting van de lessen Bouwgeschiedenis zijn de studenten van de opleiding Specialist Restauratie Timmeren in Leiden met docent Willard van Reenen op pad geweest. Het doel van de excursie was de studenten in de praktijk te laten zien wat in de lessen behandeld is. Handige voorbereiding op het examen dus!

Willard van Reenen geeft het vak Bouwgeschiedenis net anders dan je zou verwachten: “De lessen zijn niet chronologisch gegeven aan de hand van bouwstijlen, maar typologisch. Aan de hand van type bouwwerken komen verschillende categorieën monumenten langs: kastelen en historische buitenplaatsen, stadsmuren, poorten, verdedigingswerken, kerken en kloosters, torens, raadhuizen, waaggebouwen, postkantoren, stations, woonhuizen en boerderijen. Ook hebben we uitgebreid stil gestaan bij het onderwerp ´herkennen van bouwsporen in metsel- en timmerwerk´ en de vraag hoe je daar in de praktijk van het restaureren mee om moet gaan.”

Op pad in de stad

“Vanaf de Zijlpoort zijn we via de Oude Vest de binnenstad van Leiden ingelopen. We hebben veel gevels bekeken voor het herkennen van bouwstijlen, bouwsporen, metselverbanden, materialen (bakstenen, geglazuurde stenen, bricorna stenen, dakpannen, natuursteen, kwadrantstaal, enz.) en natuursteenafwerkingen (scharreerslag, frijnslag, kathedraalslag, enz.). Voor de lessen kerken en kloosters zijn we een drietal kerken binnen gelopen. Een protestantse kerk (Marekerk), een rooms-katholieke kerk (Hartebrugkerk) en een Waalse kerk (aan de Breestraat) om zo in de praktijk te zien wat de verschillen zijn tussen kerkinterieurs bij de verschillende gezindtes. We vervolgden onze weg langs de Lakenhal, de Waag en het stadhuis. Tot slot zijn we in het Sint Anna Hofje geweest.”

“De studenten hebben in een notendop veel gezien en voor zichzelf kunnen toetsen in hoeverre zij de lesstof beheersen. Handig, want ze moeten nog examen doen. Nu weten ze precies waar ze nog extra aandacht aan moeten besteden. Niet onbelangrijk, het was een prachtige dag om geveltjes te bekijken.”

Interesse?

In het schooljaar 2018/2019 kun je voor de opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen terecht in Arnhem-Doetinchem, bij het Gelders Restauratie Centrum en het Graafschap College, en in Breda, bij de Bouwschool Breda.

Timmerlieden, kijk voor meer informatie en inschrijven hier: Specialist Restauratie Timmeren.

Metselaars, kijk voor meer informatie en inschrijven hier: Specialist Restauratie Metselen.