Opleiding Specialist Restauratie niveau 4 op zijn plek bij BouwSchool Breda

24-5-2018 | Op de locatie van BouwSchool Breda start in september 2018 de opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen. Directeur Erik Colijn steekt zijn enthousiasme over deze opleidingen niet onder stoelen of banken: “Het restauratieambacht heeft altijd een plek gehad bij BouwSchool Breda en zal dat altijd hebben. Toen ik hoorde dat we konden starten met de opleiding, heb ik diverse mensen gebeld, zo trots was ik”.

Twee jaar geleden zijn de contacten gelegd om de opleiding naar Breda te halen. BouwSchool Breda heeft zo’n 185 studenten in de opleidingen timmeren, metselen en tegelzetten. Er was altijd instroom met betrekking tot de uitstroomrichtingen restauratie op MBO 3 niveau, echter waren de aantallen altijd beperkt. Door de uitstroomrichtingen op MBO 3 niveau heeft de minister van OCW enkele jaren geleden een streep gezet. “Met een aantal bedrijven, die lid zijn van de Vakgroep Restauratie, is een klankbordgroep in Breda gevormd om samen na te denken ‘Hoe gaan we met deze situatie om?’”, vertelt Colijn, “inmiddels had de restauratiebranche zich verenigd en was het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) opgericht. Met het NCE samen gingen we aan de slag om te proberen het ambacht een plek te geven in het opleidingsaanbod. We willen het ambacht blijven promoten en jongeren een kans geven zich te ontwikkelen op het vakgebied van de restauratie. Restauratie zal altijd een plek hebben bij BouwSchool Breda.”

BouwSchool Breda zet actief in op restauratie. Zo kunnen studenten van de allround bouwopleidingen met het restauratievak kennismaken via het keuzedeel Basisvaardigheden Restauratie Timmeren/Metselen. Dat is niet bij alle bouwopleidingen het geval. Op de open dagen geven de vertegenwoordigers van ROP Zuid voorlichting aan jongeren en hun ouders. BouwSchool Breda is ook actief tijdens de open monumentendagen, dit jaar op 8 en 9 september. Met 185 leerlingen timmeren, metselen en tegelzetten is BouwSchool Breda een grote speler in het opleiden van vaklieden.

Aan de start van de opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen is heel wat lobbywerk voorafgegaan. “We zijn er heel trots op dat we voldoende deelnemers hebben. Daarvoor hebben we geworven in een grotere straal rond BouwSchool dan normaliter”, legt Colijn uit, “de (restauratie)bouwbedrijven spelen een belangrijke rol in het mogelijk maken van de opleiding. Jaco Balemans van Bouwbedrijf Balemans levert vijf deelnemers, dat was een mooie basis om verder te gaan werven. Jaco is echt een ambassadeur van het restauratievak en van de opleiding. Verder komen de deelnemers onder andere van de restauratiebouwbedrijven De Bonth van Hulten en Nico de Bont (beiden lid van de Vakgroep Restauratie, net als Bouwbedrijf Balemans) en Timmerfabriek J. van de Plas (lid van de Vereniging Timmerwerk Restauratie). We hebben nu negen definitieve aanmeldingen, waaronder twee metselaars, en we zijn nog in gesprek met een aantal kandidaten. Ik heb er alle vertrouwen in dat we een mooie klas vol krijgen.”

Interesse?

Deelnemers kunnen zich nog steeds aanmelden voor de opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen. In het schooljaar 2018/2019 start de opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen in Breda bij de BouwSchool Breda en bij voldoende aanmeldingen ook in Arnhem-Doetinchem, bij het Gelders Restauratie Centrum in combinatie met het Graafschap College. 
Timmerlieden kijken voor meer informatie en inschrijven hier: Specialist Restauratie Timmeren.
Metselaars kijken voor meer informatie en inschrijven hier: Specialist Restauratie Metselen.

Persoonlijk adviesgesprek

Wie geïnteresseerd is in deelname aan de opleiding en behoefte heeft aan een persoonlijk adviesgesprek, kan een afspraak maken met een van de docenten. Neem dan ajb contact op met NCE via 033-445 04 11 of

info@erfgoedopleidingen.nl

.