Rondwandeling door historisch Breda goede voorbereiding op examen Bouwgeschiedenis

5-6-2019 | Als afsluiting van de lessen Bouwgeschiedenis zijn de studenten van de opleiding Specialist Restauratie Timmeren in Breda met docent Willard van Reenen op pad geweest: “De studenten hebben in een notendop veel gezien en voor zichzelf kunnen toetsen in hoeverre zij de lesstof beheersen. Handig, want ze moeten nog examen doen. Nu weten ze precies waar ze nog extra aandacht aan moeten besteden. Niet onbelangrijk, het was een prachtige dag om geveltjes te bekijken.”

Willard van Reenen geeft het vak Bouwgeschiedenis net anders dan je zou verwachten: “De lessen zijn niet chronologisch gegeven aan de hand van bouwstijlen, maar typologisch. Aan de hand van type bouwwerken komen verschillende categorieën monumenten langs: kastelen en historische buitenplaatsen, stadsmuren, poorten, verdedigingswerken, kerken en kloosters, torens, raadhuizen, waaggebouwen, postkantoren, stations, woonhuizen en boerderijen."

"Ook hebben we uitgebreid stil gestaan bij het onderwerp ´herkennen van bouwsporen in metsel- en timmerwerk´ en de vraag hoe je daar in de praktijk van het restaureren mee om moet gaan,”vertelt de NCE-docent, enthousiast. We wensen alle deelnemers natuurlijk veel succes bij het examen. Komt goed met zo'n voorbereiding. 

Wil jij je ook ontwikkelen van vakman naar restauratievakman?

In het schooljaar 2019/2020 kun je voor de opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen terecht in Arnhem-Doetinchem, bij het Gelders Restauratie Centrum en het Graafschap College, in Amsterdam bij de Bouwschool Amsterdam en bij Scalda in Goes.

Timmerlieden, kijk voor meer informatie en inschrijven hier: Specialist Restauratie Timmeren.
Metselaars, kijk voor meer informatie en inschrijven hier: Specialist Restauratie Metselen.