Volle zalen bij informatiebijeenkomsten

18-5-2017 | Op 10 en 15 mei jl. hebben we de nieuwe MBO-4 opleidingen Specialist Restauratie Timmeren en Specialist Restauratie Metselen mogen toelichten bij resp. een bijeenkomst van de Gelderse restauratiebedrijven op Kasteel Doorwerth en voor geïnteresseerde timmermannen en metselaars in Leiden bij BURGY Bouwbedrijf.

In het oosten des lands organiseerden de Monumentenwacht Gelderland, de Provincie Gelderland en het Gelders Restauratie Centrum voor de Gelderse restauratiebedrijven een bijeenkomst over de erfgoedzorg in Gelderland. In Gelderland moeten restauratiebedrijven voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Kennis en Kunde regeling, waaronder de eis dat restauratiewerk gedaan wordt door goed opgeleide restauratievaklieden. De bedrijven hebben dus alle belang bij onze nieuwe restauratieopleidingen, die na de zomer gegeven worden door het Gelders Restauratie Centrum i.s.m. het Graafschap College. Zo’n 60 mensen namen deel aan de informatiebijeenkomst.

In Leiden opende BURGY Bouwbedrijf de deuren voor de informatiebijeenkomst met een zeer goede opkomst. Ongeveer 30 belangstellenden waren aanwezig, waaronder medewerkers van diverse restauratiebouwbedrijven zoals Du Prie, Holleman, Witte Bouw, Balemans, Pronk en natuurlijk BURGY zelf. Naast de geïnteresseerde vaklieden waren er ook vertegenwoordigers van Bouwmensen Leiden, verschillende regio’s van ROP (Regionale Opleidingsprojecten) en SBB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Na de zomer worden de lessen ook op locatie bij BURGY Bouwbedrijf gegeven.

Het blijkt dat de unieke positie van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen opvalt. Het is namelijk een unicum dat een particuliere stichting nieuwe MBO opleidingen ontwikkelt en beheert. Dit is een gevolg van de actiebereidheid van de restauratiebranche om bij het verdwijnen van de oude restauratieopleidingen de handen in een te slaan en bij OCW een subsidie aan te vragen voor het behoud van het specialistische restauratievak. OCW verleende vanuit het Regionale Investeringsfonds de subsidie en na de zomer starten nieuwe restauratieopleidingen, die door de branche ontwikkeld zijn en beheerd worden. De opleidingen zijn als volledige MBO4-opleiding te volgen, maar ook als brancheopleiding (met een door de branche erkend diploma).

Als u zich wil aanmelden voor een van de opleidingen, doet u dat dan s.v.p. vóór 1 juni 2017. Voor meer informatie en het inschrijfformulier over de restauratieopleidingen kunt u kijken op:

Specialist Restauratie Timmeren
Specialist Restauratie Metselen