Wil je ook bijdragen aan het leerproces van de NCE-studenten?

Meld je restauratiebouwplaats aan bij onze opleidingscoördinatoren

16-11-2022 Tijdens onze opleidingen laten we studenten graag op restauratiebouwplaatsen voorbeelden zien van de behandelde lesstof. We zijn altijd op zoek naar boeiende projecten om met de studenten te bezoeken. NCE-docenten Joop Jansen, Willard van Reenen en Frank Buijtendorp vertellen over de criteria voor een leerzame en veilige excursie. Wil je de studenten de mogelijkheid geven een restauratie te bezoeken? Neem contact met ons op via info@erfgoedopleidingen.nl.

Voor een leerzame en veilige excursie let opleidingscoördinator en docent Joop Jansen op een aantal praktische zaken: “De groep studenten bestaat meestal uit 15 tot 20 personen. De bouwplaats moet veilig en geschikt zijn voor zoveel mensen. Er moet ook voldoende begeleiding zijn, zodat mensen niet gaan zwerven, minimaal 1 begeleider op 10 personen houd ik daarvoor aan. Vooraf maak ik goede afspraken met het bedrijf dat het monument restaureert. Wat is er te zien, wat kunnen medewerkers van het bedrijf erover vertellen? Uiteraard gaat het bij het bezoek om de inhoud, wat kunnen de studenten leren van het bezoek. Ook let ik op de bereikbaarheid van het monument en of er voldoende parkeergelegenheid is. Voor een heel bijzonder monument worden er uitzonderingen gemaakt, dan gaan we carpoolen of we lopen een paar kilometer heen en weer terug naar de parkeerplaats, zoals bij radio Kootwijk waar onlangs een groep studenten heen is geweest.”

Het is het meest interessant om de vakman aan het werk te zien

Het luistert nauw bij het selecteren van een geschikt excursiedoel, vertelt docent Willard van Reenen: “Ik kijk naar de opleiding waar het om draait en het doel van de excursie. Het is belangrijk dat er wat te zien is op de locatie die je bezoekt. Bij restauraties heb je verschillende fases en verschillende werkzaamheden die worden uitgevoerd. De timing is dus belangrijk. Wanneer kun je de steiger op om een dak te bekijken? Wanneer wordt een kapconstructie gestempeld en kun je dat bekijken? Wanneer wordt een parketvloer gedemonteerd? Bij leidekken is het bijvoorbeeld interessant voor de studenten als ze kunnen zien hoe een rijndekking wordt aangebracht en hoe de leidekker een stijglijn bepaalt. Als ze dan nog vragen kunnen stellen aan de vakman, is dat een enorme plus. Bij locatiebezoek zien de studenten in de praktijk werkzaamheden, die in de boeken beschreven staan. Het is het meest interessant om de vakman aan het werk te zien, dat het monument ‘open’ ligt. Dat is veel interessanter dan het eindresultaat van een restauratie. In de lessen kun je na een excursie teruggrijpen op wat de studenten gezien hebben.”

Niet alleen is de restauratiebouwplaats interessant, ook leveranciers van restauratieproducten zijn dat ook

Voor de opleiding Erfgoed Schilderen zoekt opleidingscoördinator Frank Buijtendorp twee type locaties, ten eerste monumenten en ten tweede leveranciers van verfproducten: “Bij een bezoek aan een monument gaat het om het bekijken van de staat van onderhoud, hoe is de conditie van het schilderwerk en de ondergrond. De studenten leren goed kijken en inventariseren wat ze zien. Dan gaan ze zelf een inspectie uitvoeren, visueel en met wat meetapparatuur. Iedere keer wordt een ander aspect van een monument bekeken: gevels, ondergronden als hout, steen, metaal en beglazing. De studenten Erfgoed Schilderen bezoeken ook bedrijven, die authentieke producten voor de monumentenmarkt produceren, zoals lijnolieverf, kalkverf, silicaatverf. Maar het kan ook gaan om moderne producten, die je soms nodig hebt bij onderhoudsschilderwerk aan een monument. Studenten krijgen zo een goede kennis van de beschikbare producten en leren afwegingen te maken waar welke producten het best inzetbaar zijn. Als onderdelen of locaties bijvoorbeeld heel moeilijk bereikbaar zijn en je er maar eens in de 20 jaar bij kunt, dan kies je voor een andere strategie met andere producten.”

Wat heb je aan een bezoek van de NCE-studenten?

Rest de vraag waarom je studenten zou willen rondleiden op de restauratiebouwplaats. Redenen om mee te doen, zijn het grote belang van kennisdeling, het overbrengen van je enthousiasme voor het vak, het bijdragen aan het leerproces van de studenten en natuurlijk de leuke PR, die het oplevert.

In de afgelopen jaren hebben de NCE-studenten al op talloze restauratiebouwplaatsen en in/rond vele monumenten mogen rondkijken. Daarvoor willen we alle betrokken partijen hartelijk danken!

Drie voorbeelden van locatiebezoeken van verschillende opleidingen

 Fotobijschrift: Studenten van de NCE-opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed bezoeken het stadhuis Vianen voor een praktijkopdracht: de inspectie van een leistenen dak met loodaansluitingen.